Про нас

Загальна інформація

Інформація про нас

Чемеровецький медичний коледж

31600 Хмельницька обл., смт Чемерівці, вул. Центральна, 32

Телефон (03859) 9-12-54, факс (03859) 9-13-41, 9-11-01

http:// www.medchem.km.ua Email: med_chem@ukr.net

Чемеровецький медичний коледж – вищий навчальний заклад І рівня акредитації комунальної форми власності, який проводить освітню діяльність, пов’язану із здобуттям вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем “молодший спеціаліст” за кількома спорідненими спеціальностями і має відповідний рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення.

Відповідно до рішення ДАК від 25.05.2011 року, протокол № 87, навчальному закладу надано ліцензію на право здійснення освітніх послуг, пов’язаних з наданням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до молодших спеціалістів з напрямку спеціальностей з ліцензованими обсягами:

22 Охорона здоров’я

● 223 Медсестринство Лікувальна справа – 100 осіб

● 223 Медсестринство Сестринська справа – 120 осіб

Відповідно до рішення Хмельницької регіональної експертної ради від 07.12.2009 р., протокол № 80, навчальний заклад атестовано з відзнакою на право здійснення загальноосвітньої діяльності з наданням повної середньої освіти.

У коледжі ліцензовано цикл підвищення кваліфікації з лікувального масажу для фельдшерів і медичних сестер з ліцензованим обсягом 150 осіб, що значно розширило спектр професійних можливостей молодших спеціалістів – випускників навчального закладу.

Викладацький склад коледжу об’єднаний у 8 методичних комісій та методоб’єднання кураторів академічних груп і нараховує 68 викладачів (37 лікарів та 31 педагог). Вища кваліфікаційна категорія присвоєна 35 викладачам, серед яких – один кандидат наук, 18 – зі званням «Викладач-методист» та 8 – «Старший викладач».

Навчальний процес здійснюється у двох навчально-лабораторних корпусах, загальна навчальна площа яких становить 7324 м2. Навчальний фонд нараховує 12 лекційних аудиторій, 42 кабінети і 4 лабораторії, які обладнані наочними посібниками, оснащені технічними засобами, мають комплексне навчально-методичне забезпечення. Для забезпечення практичного навчання на базі Чемеровецької ЦРЛ створено 9 навчальних кімнат, а в районній поліклініці обладнано лекційну залу на 240 студентських місць. Базою для проходження виробничої та переддипломної практик служать майже всі центральні районні лікарні області та лікувально-профілактичні заклади обласного центру.

В розпорядженні студентів коледжу актова зала на 300 місць, яка відповідає сучасним естетичним вимогам і володіє значним матеріальним ресурсом для забезпечення занять вокального та танцювального гуртків, організації змістовного дозвілля та культурно-масових заходів.

Бібліотека коледжу має абонемент, читальну залу на 100 посадкових місць та книгосховище; бібліотечний фонд нараховує 41719 примірників, з яких понад 60% припадає на навчальну літературу. Сьогодні студенти коледжу практично на 100% забезпечені підручниками для занять у читальній залі.

Іногородні студенти повністю забезпечені місцями проживання в гуртожитку, який розрахований на 300 місць.

Харчування студентів здійснюється в їдальні коледжу на 100 посадкових місць.

До послуг студентів спортивний комплекс з ігровою та гімнастичною залами, тренажерна та тенісна зали. На базі тренажерного залу діє спортклуб «Медик».

Колектив коледжу живе цікавим, насиченим життям, усвідомлюючи, що справжнє життя проходить саме тут, де цінують професіоналізм, уміють працювати на колективний результат і пишаються загальними досягненнями.