АДМІНІСТРАТИВНА РАДА КОЛЕДЖУ

Адміністративна рада вирішує поточні питання освітньої та фінансово-господарської діяльності Коледжу, дотримання правил внутрішнього розпорядку Коледжу, наказів та розпоряджень органів управління освітою, вживає заходів щодо покращення соціально-побутових умов праці і відпочинку здобувачів освіти та співробітників.
Основні функції адміністративної ради здійснюються через організацію, нагляд та контроль по вирішенню всіх поточних навчально-виробничих питань коледжу щодо:
– стану та підсумків освітнього процесу та методичної роботи за поточний період;
– матеріально-технічного та методичного забезпечення освітнього процесу;
– ефективного використання матеріально-технічної бази навчальних кабінетів;
– вживання заходів для поліпшення соціально-побутових умов навчання, праці, відпочинку здобувачів освіти та працівників;
– вирішення питань організації та проведення профорієнтаційної роботи;
– стану організації та проведення практичної підготовки, працевлаштування випускників;
– діяльності бібліотеки, відповідності бібліотечного фонду вимогам, критеріям щодо акредитації закладів фахової передвищої освіти;
– аналізу роботи навчальних кабінетів та лабораторій;
– реалізації принципів виховання, попередження правопорушень, стану виховної роботи в студентських групах, гуртожитку;
– розгляду виконання правил внутрішнього розпорядку здобувачами освіти, працівниками коледжу та гуртожитку;
– організації та ефективності підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
– забезпечення безпечних умов праці та попередження травматизму;
– розгляду питань збереження і ефективного використання основних засобів, обладнання, інших матеріальних та грошових коштів;
– розгляд та обговорення заходів з виконання нормативно-правових актів, що стосуються діяльності коледжу.

Положення про адміністративну раду

.