Академічна доброчесність

Законодавча база забезпечення академічної доброчесності

Положення про дотримання академічної доброчесності педагогічними працівниками та здобувачами освіти ЧМФК

Кодекс корпоративної культури ЧМФК

Положення про комісію сприяння академічної доброчесності у ЧМФК

Положення про групу сприяння академічної доброчесності у ЧМФК

План заходів з попередження порушень академічної доброчесності у освітньому процесі ЧМФК

Анкетування «Академічна доброчесність»

Рекомендації щодо оформлення посилань на матеріали використані у письмових роботах учасників освітнього процесу ЧМФК

Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату у наукових та навчально-методичних роботах педпрацівників та здобувачів освіти