БІБЛІОТЕКА

“Книга – це альфа і омега всякого знання, першооснова кожної науки ˝
(С. Цвейг)

Бібліотека є структурним підрозділом Чемеровецького медичного фахового коледжу, який здійснює бібліографічно- інформаційне, культурно-просвітницьке забезпечення навчально-виховного процесу.
Свою діяльність організовує спільно з педагогічним колективом, відповідно до планів роботи і регламентуючої документації, що затверджуються директором коледжу.
Бібліотека- це сучасний підрозділ інформаційної сфери коледжу, доступний, прозорий, технічно обладнаний з гнучкою організацією обслуговування користувачів, який забезпечує навчально-виховний процес.

Згідно наказу №227 від 11 .05.1963 року по Хмельницькому обласному відділу охорони здоров’я розпочав свою діяльність новий навчальний заклад Хмельницької області – Чемеровецьке медичне училище. В перший же рік створення закладу виникла потреба в навчальній,суспільно-політичній, природничій,довідковій, художній та іншій літературі. В формуванні ядра книжкового фонду брали активну участь: обласна медична бібліотека, бібліотека профспілок, пересічні громадяни – власники особистих бібліотек. На цій основі була відкрита бібліотека Чемеровецького медичного училища. Книжковий фонд був невеликий, нараховував тільки декілька тисяч примірників. Завідувала бібліотекою Кучерява Галина Мефодіївна,випускниця Кам΄янець-Подільського культурно-освітнього училища. З року в рік збільшувався книжковий фонд бібліотеки. В основному – за рахунок бюджетних асигнувань. До початку 70-х років бібліотека уже нараховує більше 20 тис. видань. Збільшується відповідно і кількість читачів бібліотеки. Із збільшенням книжкового фонду, бібліотека декілька разів змінює своє місце розташування. Збільшується штат бібліотеки.
З березня 1981 року бібліотекарем Чемеровецького медичного училища починає працювати Рудніцька Інна Феліксівна, яка навчалася в Кам`янець-Подільському культурно-освітньому училищі. Книжковий фонд на той час уже становить більше 26 тис. видань. Вимогою дня стає відкриття при бібліотеці читального залу. Бібліотека не лише здійснює довідково-бібліографічне обслуговування викладачів і студентів,але й створює умови для ефективного навчального процесута докладає зусиль до справи виховання підростаючого покоління. Бібліотека проводить змістовні масові заходи: виховні години, огляди літератури, тематичні вечори, читацькі конференції та ін.
1983 рік. 20-річчя заснування бібліотеки училища. Її читачами є 37 викладачів та 476 студентів. Щорічно книжковий фонд збільшується шляхом нових надходжень. Покращується його якісний склад. Для розкриття книжкового фонду влаштовуються книжкові виставки, тематичні полиці. Виникає потреба розширення приміщення бібліотеки. Із введенням в дію нового спортивного комплексу вивільнилось приміщення старого спортивного залу. Це приміщення було виділено під бібліотеку. Стараннями колективу бібліотеки приміщення привели в належний вигляд і книгозбірня училища розмістилась на площі 241,1 кв. м. Воно було пропорційно розділене: читальний зал на 100 робочих місць та абонемент з книгосховищем. Ведеться робота на допомогу навчальному процесу та патріотичному, моральному, правовому, естетичному вихованні студентів.
В різні роки в бібліотеці працювали Куник Ніна Григорівна, Шиманська Антоніна Станіславівна, Гайда Марія Антонівна, Сорочан Любов Кирилівна, Гончарук Тетяна Володимирівна,
Горяча Алла Володимирівна, Харкава Інна Олександрівна.

Завдячуючи наполегливій праці високодосвідчених викладачів, інших працівників в тому числі і бібліотекарів, із стін училища вийшли кваліфіковані працівники середньої ланки системи охорони здоров’я, які працюють в різних куточках України і світу. В їх числі – чимало керівників медичних закладів області, науковців.
В 2009 році училище набуло статусу коледжу. Це наклало особливу відповідальність на весь колектив коледжу, в тому числі і на бібліотекарів:
підвищені вимоги до рівня підготовки спеціалістів, до навчально-матеріальної бази закладу.
Стала на часі і проблема реконструкції та ремонт приміщення бібліотеки. Що і було здійснено без зупинення процесу обслуговування читачів.
Приміщення набуло ошатного, сучасного вигляду. Читальна зала стала улюбленим місцем студентів у підготовці до занять, а також у проведенні масових заходів.
В 2002 році розпочала свою діяльність на посаді завідуючої бібліотеки випускниця Київського Державного інституту культури Гуцол Ольга Миколаївна.
Ведеться активна співпраця з провідними спеціалізованими видавництвами, з обмінно-резервним фондом Національної Парламентської бібліотеки України на предмет придбання нових підручників з медичних дисциплін та літературою з інших галузей знань.
Колектив бібліотеки постійно працює з своїм книжковим фондом на предмет очищення його від зношеної, застарілої та дублетної літератури.
Щорічні нові надходження значно покращили його кількісний та якісний склад.
Виникла потреба відкриття в приміщенні гуртожитку бібліотечного пункту де розмістився фонд підручників з медичних дисциплін та загальноосвітніх предметів.
Бібліотека активізує свою роботу по всіх напрямках бібліотечно-бібліографічної діяльності.
Ведеться активна пропаганда книги, бібліотеки. Стає традиційним проведення для першокурсників свята бібліотеки. «Бібліотека – джерело знань»за участю викладачів-випускників коледжу, відомих людей громади, місцевих поетів та літераторів, з урочистою посв′ятою в читачі бібліотеки. Бібліотекарі коледжу плідно співпрацюють з викладачами-кураторами по проведенню виховних масових заходів з самих різних тем.
Гордістю бібліотеки є її читачі. Значна частина з них досягла вагомих успіхів як у медицині, так і в інших сферах суспільної діяльності.
Попереду – нові плани, нові горизонти розвитку. Головне своє завдання працівники бібліотеки вбачають у тому, аби вона і надалі залишалась осередком знань, мудрості і добра.
Бібліотека веде довідково-бібліографічну та інформаційну роботу. Влаштовуються перегляди літератури, Дні нової книги, Дні інформації. Здійснює індивідуальне інформування читачів-викладачів про нові надходження. Регулярно складаються інформаційні списки для читачів –студентів.В бібліотеці оформлено та постійно оновляється інформаційний куток «Книга. Читач. Бібліотека»,а також стенд « Україна і Євросоюз».
Серед них: усні журнали, теоретичні конференції, Історичний відео-журнал, години моралі, пам’яті, літературні зустрічі та ін.
Бібліотекарі ведуть роботу серед студентів з метою пропаганди бібліотечно-бібліографічних знань в формі бібліотечних уроків та бесід щодо збереження підручників: «Правила користування бібліотекою та її читальним залом», «Довідково-бібліографічний фонд бібліотеки як працювати з ним», «Підручник-державна власність бережи його» та ін.

Завдання бібліотеки коледжу:
– забезпечення доступу до інформаційних ресурсів користувачів;
– сприяння роботі коледжу в навчально-виховному процесі,науково-дослідницькій діяльності, підготовці висококваліфікованих
спеціалістів медичної галузі;
– популяризації національної літератури, духовних і культурних цінностей українського народу за допомогою масових заходів: конференцій, літературно-тематичних вечорів, свят, оглядів тощо;
– створення для користувачів комфортних умов, які сприятимуть оперативному пошуку, повному та якісному отриманню потрібної інформації;
– організація високопрофесійного та оперативного довідково-інформаційного обслуговування;
– відбір, комплектування, систематизація документів та досягнення максимальної відповідності запитів користувачів до надходження літератури;
– забезпечення оптимальних умов для збереження книжкового фонду;
– забезпечення необхідною літературою навчального процесу та науково-дослідницької діяльності;
– поповнення баз даних електронного каталогу документів.

Нормативно-правова база забезпечення діяльності бібліотеки

СТРУКТУРА БІБЛІОТЕКИ

Абонемент

На абонементі видача літератури, документів, підручників і навчальних посібників додому здійснюється за усним запитом і подальшим письмовим оформленням на листках читацьких вимог для опрацювання поза бібліотекою.

Читальна зала

Читачі працюють із книгами, підручниками, періодичними і довідковими виданнями у межах приміщення читальної зали, користуються комп’ютером із підключенням до мережі Інтернет.
На базі читальної зали проходять літературні години, диспути, бесіди та огляди літератури.
До послуг користувачів:
– періодичні видання;
– довідкові видання: словники, енциклопедії, довідники;
– книги, які користуються підвищеним читацьким попитом;
– алфавітний каталог;
– систематичний каталог;
– систематична картотека статей;
– електронний каталог.

Книгосховище

У книгосховищі зберігається фонд літератури (книги та періодичні видання).