Документи для вступу на основі 9 класів

Вступники подають заяву та мотиваційний лист в електронній формі (через особистий електронний кабінет).
В паперовій формі заяви подають наступні категорії абітурієнтів:
 • при наявності розбіжностей у даних вступника ЄДЕБО (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, стать, громадянство тощо) та у документі про освіту ;
 • у разі подання не фотополімерного документа про освіту;
 • у разі подання заяви після завершення строків роботи електронних кабінетів;
 • у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет.
У коледжі працює консультаційний центр при приймальній комісії для надання допомоги вступникам під час подання заяв в електронній формі.
 Вступники подають такі документи:
  • документ, що посвідчує особу (id паспорт або свідоцтво про народження для осіб, яким виповнюється 14 років після 01 січня 2022 року) та довідку про реєстрацію місця проживання;
  • документ державного зразка про базову загальну середню освіту;
  • чотири кольорові фотокартки розміром 3x4 см;
  • копія довідки  про присвоєння ідентифікаційного номера;
  • військово- обліковий документ (для юнаків, які досягли 18-річного віку)(копія);
  • документи, що засвідчують права на пільги (за наявності).
 • Копії документів без предявлення оригіналів не приймаються!