Сестринська справа

Сестринська справа

 

Завідувач відділення Задорожна Валентина Миколаївна - викладач педіатрії, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

 

1Професія медичної сестри – складна й багатогранна. Вона поєднує в собі надзвичайну відповідальність і високий професіоналізм, лишаючись при цьому ледве помітною, але вкрай значущою. Саме медична сестра втрачає найбільше свого часу на перебування біля ліжка хворого, виконуючи всі призначення лікаря, не шкодуючи теплих, підбадьорливих слів для хворого. Їхні руки піднімають на ноги найтяжчих хворих, їхні серця вміщують неабияке терпіння, любов і співчуття до тих, кому нестерпно боляче пережити свої недуги і страждання близьких людей. У всі часи медичні сестри були і є зосередженням милосердя, їх так і називають-сестри милосердя. І мабуть, не випадково, що важка місія медичної сестри здебільшого лягає на тендітні жіночі   плечі. Бо саме жіноче чутливе серце, добрі руки та велике терпіння так необхідні у цій професії.

Медична сестра реалізує свій професіоналізм у лікарнях, санаторіях, оздоровчих та реабілітаційних центрах, пологових будинках, диспансерах, амбулаторіях сімейної медицини, медичних пунктах шкіл, дитячих садків, первинних посадах постової, операційної, патронажної та медичної сестри центрів екстреної медичної допомоги.

Чемеровецький медичний коледж здійснює підготовку медичних сестер з 1963р. на основі базової загальної середньої освіти (9кл.) з терміном навчання 4 роки та повної загальної середньої освіти (11кл.) з терміном навчання 3 роки за напрямом підготовки 6.120101 Сестринська справа зі спеціальності 5.12010102 Сестринська справа освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст (кваліфікація 3231 Сестра медична).

За роки існування коледж підготував 4384 медичних сестри для лікувально-профілактичних закладів області.

Завданням відділення «Сестринська справа» є підготовка спеціалістів, які органічно поєднують високий професіоналізм, гуманність та милосердя, комплексний всебічний догляд за пацієнтами і полегшення їх страждань, відновлення здоров'я і реабілітацію, сприяння зміцненню здоров'я і попередженню захворювань, готовність цілком віддати себе обраній професії.

Сьогодні на відділенні навчається 507 студентів. Із них 234 особи на бюджетній і 273 – на контрактній основі.

Навчально-виховний процес на відділенні здійснюється у відповідності з директивно - нормативними документами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства охорони здоров'я України та на підставі діючих навчальних планів і забезпечується 57 викладачами. Серед них   27 - мають вищу категорію, 13 – викладач-методисти, 6 – старший викладач, 13 – першу категорію, 7 – другу категорію, 10 – спеціаліст.

Методична та навчально-виховна робота на відділенні забезпечується 8 цикловими комісіями.

Сучасна матеріально - технічна база та високий професійний рівень викладачів забезпечують якісну підготовку медсестер з врахуванням світових стандартів медсестринської освіти. Викладачі відділення «Сестринська справа»   постійно працюють в ритмі часу, спрямовують свої зусилля на те, щоб студенти коледжу отримали максимум можливостей для реалізації прагнення стати справжнім фахівцем.

Керівники лікувально-профілактичних установ, де працюють випускники коледжу, зазначають, що підготовка медичних сестер відповідає держаним вимогам і стандартам, спеціалісти мають організаторські здібності, вміють приймати професійні рішення, самостійно розв’язувати виробничі, педагогічні, діагностичні, контролюючі і організаційні завдання, володіють комплексом знань з професійних дисциплін.

Перспективою розвитку начально-виховного процесу на відділенні є покращення навчально-методичного та матеріально-технічного забезпечення навчального процесу, спрямованого на підвищення професійної кваліфікації спеціалістів з питань організації, медичної та адміністративно-господарської роботи в спеціалізованих відділеннях педіатричного, терапевтичного, хірургічного профілю, а також в системі сімейної медицини.

2