гуманітарних та соціально-економічних дисциплін

    Комісія гуманітарних та соціально-економічних дисциплін (голова ПЦК Мала Н.В., члени комісії: Бабич З.Ф., Бойчук Г.Я., Гончар К.М., Горяча А.В., Грабар О.М., Цнота Л.В., Подлуцька І.П.) працює над вивченням методичної теми «Розвиток творчого мислення студентів в умовах інтерактивного навчання»

10a

Для викладачів гуманітарних та соціально-економічних дисциплін актуальним завданням є формування і розвиток ключових компетентностей особистості, виховання самостійних, ініціативних, відповідальних майбутніх фахівців. Цьому сприяє особистісно-зорієнтований підхід до навчання, оскільки він виходить із самоцінності особистості, її духовності та суверенності. Члени методичної комісії переконані, що визначальним для особистісно-зорієнтованого навчання є соціокультурний діалог у системі «викладач – студент» на основі її розуміння, прийняття і визнання.

2a

Якнайактивніше сприяють цьому інтерактивні методи навчання.
Члени ПЦК застосовують методи інтерактивного навчання для поглиблення мотивації, після запровадження яких констатують наступні зрушення:
- студенти набувають культури дискусії;
- виробляються вміння приймати спільні рішення;
- поліпшується вміння спілкуватися, доповідати;
- якісно змінюється рівень сприйняття студентами матеріалу - він набув особистісного сенсу, замість «вивчити», «запам'ятати» стало «обдумати», «застосувати»;
- якісно змінюється рівень володіння головними мисленнєвими операціями: аналізом, синтезом, узагальненням, абстрагуванням.
        Застосовуючи інтерактивні методи (вправи) на заняттях, викладачі віддають перевагу таким як робота в парах; робота в трійках; робота в малих групах; карусель; акваріум; мозковий штурм; велике коло; мікрофон; дискусія та ін.

3a

Матеріали, які розробляються викладачами за навчальний рік, обговорюються на засіданнях ПЦК, засіданні атестаційної комісії, засіданні педагогічної ради тощо.
Для налагодження навчально-методичної роботи членів ПЦК, підвищення їх професійної майстерності, поглиблення знань з теорії і методики навчання та виховання щомісячно проводяться засідання предметної циклової комісії.
      Предметною цикловою комісією організовуються позааудиторні заходи, тиждень ПЦК, в програмі якого:
         • Інтелектуальна лінгвістична гра-експрес «Чи знаємо рідну мову?»
        • Поетична вітальня «Батьківщина у творчості Т.Г.Шевченка, Р.Кіплінга та Й.В. фон Гете»

4a

• Віртуальна подорож «Навколо світу за 80 хвилин»
          • Віртуальна подорож Лондоном.

5a

• Літературна вікторина «Сторінками життя Великого Кобзаря»
          • Читацька конференція «Шевченкове слово в віках не старіє»

6a

• Літературно-музична композиція «Палахкотить, як свічка праведна душа Кобзаря» (сторінки життя і творчості Т.Г.Шевченка)
         • Конкурс знавців української мови.

7a

• Літературний салон «Зустріч поетів-початківців»

8a

• Відкрите заняття з англійської мови на тему «Порівняльна систем освіти в Україні та США»

9a

Презентація портфоліо педагогічної майстерності предметної циклової комісії гуманітарних та соціально-економічних дисциплін з методичної проблеми ПЦК.
        Отже, основним завдання предметної циклової комісії є пробудження та зміцнення пізнавальних інтересів як викладачів так і студентів.