: Режим питания дня. Лучший режим здорового питания. Рацион и режим питания. Диета меню на неделю. Хорошая диета на неделю для похудения. Диета на неделю отзывы. Уход за ребенком до года. Хороший присмотр и уход за детьми. Декрет по уходу за ребенком.
Самое быстрое похудение. Лучшая диета для похудения быстро. Быстрое похудение в домашних условиях. Идеальное женское тело. Самое красивое женское тело фото. Идеальные пропорции женского тела. Фитнес для дома для похудения. Лучшие фитнес уроки для похудения. Фитнес программа для похудения. Натуральная шведская косметика. Где натуральная косметика купить. Натуральная косметика оптом. Лечение артроза суставов. Все болезни суставов лечение. Лечение суставов отзывы.

НОВИНИ

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України №211 від 11.03.2020 року «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу...
Студентами 21С групи та їх куратором Гречанюк О.В. проведено годину – реквієм до Дня пам'яті...
13.02.2020р. проведене відкрите заняття з медсестринства в педіатрії викладачкою Вельган А.Л.. Студенти 41 групи (ІІІ...
05.02.2020р. викладачка основ медсестринства Куца О.О. провела відкрите практичне заняття на тему «Задоволення потреб пацієнта з...
З метою профілактики правопорушень та злочинів, в рамках Всеукраїнського тижня права, в Чемеровецькому медичному коледжі, відбулася...
Joomla! Україна

природничо-наукової підготовки

Комісія природничо-наукової підготовки (голова ПЦК Яковенчук О.Т., члени комісії: Гадзіна Н.В., Глошанчук А.А., Гордійчук Р.М., Москалюк С.В., Трач Л.Й., Зьорко К.Ю., Худик Л.О.) впродовж двох років працює над реалізацією методичної проблеми.
 

1a

З метою реалізації методичної проблеми викладачі ПЦК підбирають та впроваджують освітні технології, які сприяють розвитку таких компетентностей як пізнавальна, самоосвітня, особистісна, інформаційна, комунікативна тощо.
       Для їх формування забезпечують такі умови навчання, в центрі яких знаходиться студент. Викладачі не просто передають досвід у вигляді знань, умінь і навичок, а й ставлять мету:
- формування ціннісних орієнтацій особистості;
- набуття нею особистого досвіду діяльності;
- здатності адекватно діяти в проблемних ситуаціях та задовольняти свої індивідуальні потреби.

2a         Для здійснення компетентнісного особистісно зорієнтованого підходу кожний член методичної комісії чітко ставить питання: «А якими вміннями має володіти студент?»

         Виходячи із змісту фундаментальних дисциплін, сформовано низку таких умінь:
- уміння вирішувати навчальні, життєві проблеми, використовуючи власний досвід;
- займатися самоосвітою;
- уміння працювати з різними джерелами інформації та документації;
- знаходити інформацію;
- оцінювати життєві ситуації;
- уміння приймати рішення та нести відповідальність за них.
        Для того щоб формувати такі вміння на заняттях природничо-наукових дисциплін, викладачі свою педагогічну діяльність спрямовують на:
- використання у своїй роботі форм та методів інноваційних технологій;
- стимулювання студентів до самоосвітньої діяльності;
- залучення студентів до виконання завдань, які потребують використання додаткових джерел інформації;
- підготовку інформаційних повідомлень, рефератів, міні-проектів;
- формування навиків аналізувати інформацію, робити висновки, відстоювати власні висловлювання думки;
- роботу над розробкою завдань різного рівня складності;
- підготовку завдань творчого спрямування;
- створення проблемних навчальних ситуацій;
- організацію як індивідуальної роботи, так і в малих групах, в парах, в групах тощо.
       Члени методичної комісії прагнуть створювати суб'єкт – суб'єктні умови, коли викладач і студент співпрацюють. Для цього викладачі використовують індивідуальний та диференційований підхід, ставлячи на меті допомогти кожному студенту розкрити власний потенціал, де при цьому відіграє роль не навчання, що здійснюється викладачем, а учіння самого студента.

3a

Викладачі предметної комісії перед проведенням як лекційних, так і лабораторних, практичних занять завжди продумують, які моменти можуть бути незрозумілими для студентів. І у відповідності до цього здійснюють корекцію знань з метою оптимального засвоєння матеріалу майбутніми молодшими спеціалістами та їхнього розвитку.
     Враховуючи мотиви й інтереси учіння студентів, члени ПЦК роблять акцент саме на той матеріал, який буде безпосередньо корисним майбутньому фахівцю.
    Саме лекційне заняття закладає основи фундаментальних знань, сприяє теоретичному збагаченню. Це важливий оперативний спосіб передачі студентам навчальної інформації. З метою забезпечення контакту з аудиторією члени методкомісії використовують різноманітні методи викладу:розповідь, пояснення, бесіда. Практикують подачу матеріалу не в готовому вигляді, а перед студентами ставлять проблеми для самостійного вирішення. Найчастіше пропонуються проблемні запитання, раціонально поєднуючи з використанням випереджувальних знань.

4a

Розвиток самостійності мислення, саморозвитку та самовдосконалення сприяють випереджувальні індивідуальні та групові завдання. Випереджувальні завдання носять різний характер-порівняльний, ознайомлювальний та творчий. Застосування такого методу дає можливість виявляти індивідуальні особливості студентів. Майбутній спеціаліст виступає не тільки об'єктом навчання, а й суб'єктом-організатором заняття. 

На лабораторних та практичних заняттях самостійна навчальна діяльність є складовою навчального процесу, яка будується на внутрішній потребі студента.

5a

Члени методичної комісії, звертаючи увагу на формування самостійності, використовують такі прийоми:
- організація роботи з навчальним матеріалом;
- робота над збором матеріалу з досліджуваної теми;
- аналіз практичних ситуацій;
- організація виконання індивідуальних завдань;
- розв'язання завдань за темами.
       Одним з найбільш успішних засобів реалізації компетентнісно орієнтованого підходу у навчанні природничо-наукових дисциплін є використання проектної технології. Проектна діяльність допомагає усвідомити відповідальність кожного за спільну справу, підвищити рівень особистої участі.

6a

З метою удосконалення навчальної діяльності студентів члени ПЦК оптимально поєднують традиційні та інноваційні методи. З успіхом використовуються членами методичної комісії інтерактивні вправи «Робота в парах», «Навчаючи-вчуся», «Мікрофон», «Займи позицію», «Акваріум» та інші.
         Для втілення методичної проблеми в навчально-виховний процес та розширення кругозору у вивченні природничо-наукових дисциплін викладачі проводять позааудиторну роботу зі студентами: засідання предметних гуртків, організовують науково-дослідницьку роботу студентів тощо. В центрі позааудиторної роботи є проведення тижня знань предметів циклу, де майбутні медики ознайомлюються з актуальними питаннями, що стосуються предметів циклу. Цікавими проходять такі заходи:
           • Фармакологічний ринг.

7a

• Олімпіада з фармакології, медичної хімії.

8a

• Заняття самоврядування.
          • Інтелектуальна гра-конкурс на кращого знавця патоморфології.

9a

Відеожурнал «Марія Склодовська - Кюрі. Сила думки».
          • Година спілкування «STOP - наркотик» «NO - СНІД». 

10a

• Конкурс бюлетенів.

11a

• Науково-теоретична конференція «Правила безпечної поведінки в природному та соціальному середовищі».

12a

• Тренінг «Як досягти успіху в професії».

13a

• Інтелектуальна гра «Брейн-ринг».

14a

Таким чином робота предметної циклової комісії спрямована на підвищення культури педагогічної майстерності, активізацію творчого потенціалу викладачів. А особистісний підхід сприяє удосконаленню методів та прийомів навчання, які створюють умови для вивчення особистості студента, розвитку індивідуальних пізнавальних здібностей кожної молодої людини. Формують культуру життєдіяльності особистості, що є найвищою метою особистісно зорієнтованих технологій навчання.


    

Загальна інформація
Про нас
Нормативні документи
Ліцензія
Сертифікати
Статут
Звернення директора
Історія коледжу
Відеотур по коледжу
Абітурієнтам
Акт узгодження переліку спеціальностей
ОГОЛОШЕННЯ
ОСНОВНА ІНФОРМАЦІЯ
ПРАВИЛА ПРИЙОМУ 2020
ГРАФІК РОБОТИ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ
Положення про приймальну комісію
ПЛАН ПРИЙОМУ
ПРОГРАМА ЗІ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ
з української мови 9 кл.
з української мови 11 кл.
з біології 9 кл.
з біології 11 кл.
з математики 11 кл.
з історії України 11 кл.
РОЗКЛАД ВСТУПНИХ ІСПИТІВ
РЕЙТИНГ АБІТУРІЄНТІВ 2019 РОКУ
РЕЙТИНГОВІ СПИСКИ
спеціальність "Сестринська справа" (11кл.)
спеціальність "Лікувальна справа" (11кл.)
спеціальність "Сестринська справа" (9кл.)
спеціальність "Лікувальна справа" 9 кл.
НАКАЗИ ПРО ЗАРАХУВАННЯ
наказ зарахування лікувальна справа 9 кл.
наказ зарахування сестринська справа 9 кл.
наказ зарахування сестринська справа 11 клас
наказ зарахування лікувальна справа 11 кл.
Список студентів рекомендованих для поселення в гуртожиток
Студентам
Розклад екзаменаційної сесії
Структурні підрозділи
Адміністрація коледжу
Графік прийому громадян
Відділення
Лікувальна справа
Сестринська справа
Циклові комісії
професійної і практичної підготовки з вузьких спеціальностей
загальноосвітніх дисциплін
фізичного виховання та захисту Вітчизни
професійної та практичної підготовки хірургічного профілю
педіатричного та акушерсько-гінекологічного профілю
природничо-наукової підготовки
терапевтичного профілю
гуманітарних та соціально-економічних дисциплін
Кадровий склад
Навчально-методична робота
Навчальна робота
Методична робота
Методична палітра педагогічної діяльності викладачів коледжу
Виховна робота
Виховуємо громадянина
Самоврядування - школа молодого лідера
Наш гуртожиток
Бібліотека
Практичне навчання
Практичне навчання – запорука професіоналізму
Положення про практику
Клінічні бази практики
Графік виробничої та переддипломної практики спеціальності "Сестринська справа""
Графік виробничої та переддипломної практики спеціальності "Лікувальна справа"
Державні закупівлі
Новини
Доступ до публічної інформації
Порядок реалізації права на доступ до публічної інформації
Форма подання від фізичної особи
Форма подання від юридичної особи
Форма подання від об'єднань громадян
Доступ до публічної інформації Чемеровецького медичного коледжу
Стипендіальне забезпечення
Замовлення підручників
: Режим питания дня. Лучший режим здорового питания. Рацион и режим питания. Диета меню на неделю. Хорошая диета на неделю для похудения. Диета на неделю отзывы. Уход за ребенком до года. Хороший присмотр и уход за детьми. Декрет по уходу за ребенком.
Самое быстрое похудение. Лучшая диета для похудения быстро. Быстрое похудение в домашних условиях. Идеальное женское тело. Самое красивое женское тело фото. Идеальные пропорции женского тела. Фитнес для дома для похудения. Лучшие фитнес уроки для похудения. Фитнес программа для похудения. Натуральная шведская косметика. Где натуральная косметика купить. Натуральная косметика оптом. Лечение артроза суставов. Все болезни суставов лечение. Лечение суставов отзывы.

Випадкові фото

Випадкові фото

Ми на карті

{mosmap}