: Режим питания дня. Лучший режим здорового питания. Рацион и режим питания. Диета меню на неделю. Хорошая диета на неделю для похудения. Диета на неделю отзывы. Уход за ребенком до года. Хороший присмотр и уход за детьми. Декрет по уходу за ребенком.
Самое быстрое похудение. Лучшая диета для похудения быстро. Быстрое похудение в домашних условиях. Идеальное женское тело. Самое красивое женское тело фото. Идеальные пропорции женского тела. Фитнес для дома для похудения. Лучшие фитнес уроки для похудения. Фитнес программа для похудения. Натуральная шведская косметика. Где натуральная косметика купить. Натуральная косметика оптом. Лечение артроза суставов. Все болезни суставов лечение. Лечение суставов отзывы.

НОВИНИ

7 грудня, в рамках проведення тижня права, відбулася зустріч представників Чемеровецького відділу Городоцької...
Традиційно останній місяць року проходить в підготовчій святковій метушні. Однак в цьому марафоні важливо пам'ятати, що...
Проведений декадник предметної циклової комісії професійної та практичної підготовки акушерсько-гінекологічних та педіатричних дисциплін. Члени методичної...
Викладач англійської мови (за професійним спрямуванням) Цнота Л.В. разом зі студентами 41 групи спеціальності...
Змістовно та цікаво для студентів другого курсу (2 бригада) проведено практичне заняття викладачем хімії та...
Joomla! Україна

терапевтичного профілю

Циклова комісія терапевтичного профілю

 

  Голова ПЦК – Кузняк О.В., викладач терапії, спеціаліст вищої категорії.

1Комісія нараховує 12 викладачів: 4 - спеціалісти вищої категорії (Шерстюк П.Я. – кандидат медичних наук, викладач - методист, «Відмінник освіти України», Задорожний Р.В. – викладач - методист, Лиськів А.М.); 2 - викладачі першої категорії (Матковська Є.А., Москалюк Л.А.); 1 - викладач другої категорії (Дикунець А.В.); 5 - спеціалісти (Глушковська Н.В.,        Голдис М.Є., Горячий А.А., Кабанцова А.В., Куца О.О.).

ПЦК професійної і практичної підготовки терапевтичного профілю працює над вивченням та втіленням в навчально-виховний процес методичної проблеми «Організація та проведення самостійної роботи студентів – важливий чинник формування професійних якостей майбутніх спеціалістів».

Для ефективної реалізації визначеної проблеми цикловою комісією накреслено основні напрями роботи:  

-         формування висококваліфікованого молодшого спеціаліста для якісної діяльності в сфері охорони здоров’я;

-         впровадження форм та методів сучасних технологій навчання при вивченні терапевтичних дисциплін;

-         підвищення якості практичних вмінь та навичок за рахунок урізноманітнення форм та методів контролю;

-         організація уніфікованої системи тестового контролю результатів навчальної діяльності студентів;

-         створення умов доступу студентів до інформаційних технологій для забезпечення самостійної пізнавальної діяльності;

-         виконання концепції формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя в молоді.

Головною метою педагогічної діяльності ПЦК професійної і практичної підготовки з терапевтичних дисциплін є підготовка молодшого спеціаліста відповідно до державних стандартів освіти.

В умовах інформаційного розвитку нашого суспільства одним із головних завдань викладачів методичної комісії є дати міцні знання майбутнім медикам та створити стійку мотивацію до навчання, спонукаючи їх до самоосвіти, яка пов’язана з розвитком їхнього творчого мислення. Самостійна робота на заняттях терапевтичного профілю займає важливе місце у процесі засвоєння дисциплін. Члени ПЦК переконані, що особливість організації самостійної роботи студентів полягає не в опікуванні, а в спрямуванні їх на навчальну діяльність.

Для успішного самостійного сприйняття лекційного матеріалу студентами викладачі раціонально поєднують інформаційний та аналітичний матеріал. Застосування мультимедійних презентацій тем дисциплін терапевтичного циклу дає можливість забезпечити не тільки словесний виклад, ай реалізувати дидактичний принцип наочності і ілюстративності.

Велика робота з прищеплення навичок самостійності ведеться на практичних заняттях. Викладачі терапевти навчають проводити суб’єктивне обстеження пацієнтів, виконувати різноманітні медичні маніпуляції з догляду та спостереження за пацієнтами в палаті, біля ліжка хворого, на посту медичної сестри чи в маніпуляційному кабінеті. Керуючи самостійною практичною діяльністю студентів, викладачі звертають увагу на роль молодшого медичного працівника у збереженні здоров’я та життя людини.

Паралельно з традиційними формами навчальної діяльності практикуються і нестандартні форми занять – конференції, дискусії, конкурси, круглі столи, на яких широко використовуються елементи сучасних інформаційно-комунікативних та мультимедійних технологій. Все це спрямоване на те, щоб студент не стільки отримував готові завдання, а опановував в ході навчання навичкам самостійно вчитися, вмінням творчо використовувати здобуті знання в нестандартних ситуаціях, наближених до виробничих. Ось чому частка проблемно-пошукових, евристичних, дослідницьких методів навчання в практиці роботи ПЦК неухильно зростає.

Для вирішення актуальних навчально-методичних завдань викладачі беруть участь у засіданнях методичної комісії, на яких розглядаються актуальні питання покращення навчально-виховного процесу.

З метою впровадження в навчальний процес освітніх інновацій викладачі ПЦК проводять інтеграційні заняття у формі науково-теоретичних конференцій на базі обласного протитуберкульозного диспансеру, на базі коледжу із запрошенням викладачів Тернопільського медичного університету ім. І.Я.Горбачевського.

У співпраці з викладачами Тернопільського медуніверситету були виданні підручники: «Внутрішні хвороби» (П.Я.Шерстюк, Р.В.Задорожний), «Невідкладні стани у практиці терапевта і сімейного лікаря» (П.Я.Шерстюк), «Класифікація захворювань внутрішніх органів» (П.Я.Шерстюк).

2

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

Загальна інформація
Про нас
Нормативні документи
Ліцензія
Сертифікати
Статут
Звернення директора
Історія коледжу
Відеотур по коледжу
Абітурієнтам
Акт узгодження переліку спеціальностей
ОГОЛОШЕННЯ
ОСНОВНА ІНФОРМАЦІЯ
ПРАВИЛА ПРИЙОМУ 2017
ГРАФІК РОБОТИ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ
Положення про приймальну комісію
ПЛАН ПРИЙОМУ
ПРОГРАМА ЗІ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ
з української мови
з біології
РОЗКЛАД ВСТУПНИХ ІСПИТІВ
РЕЙТИНГ АБІТУРІЄНТІВ 2017 РОКУ
РЕЙТИНГОВІ СПИСКИ
спеціальність "Сестринська справа" (11кл.)
спеціальність "Лікувальна справа" (9кл.)
спеціальність "Сестринська справа" (9кл.)
НАКАЗИ ПРО ЗАРАХУВАННЯ
наказ зарахування лікувальна справа
наказ зарахування сестринська справа
наказ зарахування сестринська справа 11 клас
Список студентів рекомендованих для поселення в гуртожиток
Студентам
Розклад екзаменаційної сесії
Структурні підрозділи
Адміністрація коледжу
Графік прийому громадян
Відділення
Лікувальна справа
Сестринська справа
Циклові комісії
професійної і практичної підготовки з вузьких спеціальностей
загальноосвітніх дисциплін
фізичного виховання та захисту Вітчизни
професійної та практичної підготовки хірургічного профілю
педіатричного та акушерсько-гінекологічного профілю
природничо-наукової підготовки
терапевтичного профілю
гуманітарних та соціально-економічних дисциплін
Кадровий склад
Навчально-методична робота
Навчальна робота
Методична робота
Методична палітра педагогічної діяльності викладачів коледжу
Виховна робота
Виховуємо громадянина
Самоврядування - школа молодого лідера
Наш гуртожиток
Бібліотека
Практичне навчання
Практичне навчання – запорука професіоналізму
Положення про практику
Клінічні бази практики
Графік виробничої та переддипломної практики спеціальності "Сестринська справа""
Графік виробничої та переддипломної практики спеціальності "Лікувальна справа"
Державні закупівлі
Новини
Доступ до публічної інформації
Порядок реалізації права на доступ до публічної інформації
Форма подання від фізичної особи
Форма подання від юридичної особи
Форма подання від об'єднань громадян
Доступ до публічної інформації Чемеровецького медичного коледжу
Стипендіальне забезпечення
: Режим питания дня. Лучший режим здорового питания. Рацион и режим питания. Диета меню на неделю. Хорошая диета на неделю для похудения. Диета на неделю отзывы. Уход за ребенком до года. Хороший присмотр и уход за детьми. Декрет по уходу за ребенком.
Самое быстрое похудение. Лучшая диета для похудения быстро. Быстрое похудение в домашних условиях. Идеальное женское тело. Самое красивое женское тело фото. Идеальные пропорции женского тела. Фитнес для дома для похудения. Лучшие фитнес уроки для похудения. Фитнес программа для похудения. Натуральная шведская косметика. Где натуральная косметика купить. Натуральная косметика оптом. Лечение артроза суставов. Все болезни суставов лечение. Лечение суставов отзывы.

Випадкові фото

Випадкові фото

Ми на карті

{mosmap}