: Режим питания дня. Лучший режим здорового питания. Рацион и режим питания. Диета меню на неделю. Хорошая диета на неделю для похудения. Диета на неделю отзывы. Уход за ребенком до года. Хороший присмотр и уход за детьми. Декрет по уходу за ребенком.
Самое быстрое похудение. Лучшая диета для похудения быстро. Быстрое похудение в домашних условиях. Идеальное женское тело. Самое красивое женское тело фото. Идеальные пропорции женского тела. Фитнес для дома для похудения. Лучшие фитнес уроки для похудения. Фитнес программа для похудения. Натуральная шведская косметика. Где натуральная косметика купить. Натуральная косметика оптом. Лечение артроза суставов. Все болезни суставов лечение. Лечение суставов отзывы.

НОВИНИ

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України №211 від 11.03.2020 року «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу...
Студентами 21С групи та їх куратором Гречанюк О.В. проведено годину – реквієм до Дня пам'яті...
13.02.2020р. проведене відкрите заняття з медсестринства в педіатрії викладачкою Вельган А.Л.. Студенти 41 групи (ІІІ...
05.02.2020р. викладачка основ медсестринства Куца О.О. провела відкрите практичне заняття на тему «Задоволення потреб пацієнта з...
З метою профілактики правопорушень та злочинів, в рамках Всеукраїнського тижня права, в Чемеровецькому медичному коледжі, відбулася...
Joomla! Україна

терапевтичного профілю

Предметна циклова комісія професійної і практичної підготовки терапевтичного профілю (голова ПЦК Кузняк О.В., члени комісії: Антецька В.А., Глушковська Н.В., Горячий А.А., Дикунець А.В., Задорожний Р.В., Куца О.О., Лиськів А.М., Москалюк Л.А., Шерстюк П.Я.) працює над навчально-методичною проблемою «Системний підхід до організації самостійної роботи студентів – важлива складова компетентнісного підходу».

1a

Самостійна робота - це важливий засіб формування самостійності студентів в засвоєнні знань, який реалізується в самовиявленні внутрішньої потреби в знаннях, пізнавальних інтересах, захопленості, творчому мисленні студентів. Насамперед, члени ПЦК враховують посилення методологічної ролі лекції в організації самостійної роботи студентів.

2a

Для підвищення самостійності в засвоєнні матеріалу на лекційному занятті особливу роль відводять використанню мультимедійних засобів. Мультимедійні презентації з відеофрагментами забезпечують умови для підвищення мотивації навчання, збагачують заняття динамічними ілюстраціями, допомагають подавати навчальний матеріал в естетичній, доступній формі.
      Усі дисципліни циклу внутрішньої медицини мають вказівки щодо здійснення міжпредметної інтеграції. Міжпредметні зв'язки є важливим шляхом поглиблення й осмислення знань студентів, сприяють розвитку їхньої творчої думки та самостійності.

3a

Найчастіше матеріал лекції подається таким методом як граф логічною структурою. Застосування досвідченими викладачами граф логічних структур дає можливість:
- викладати те чи інше питання при одному погляді на схему;
- уникати повторень як викладачем, так і студентом; дозволяє уніфікувати навчальний матеріал;
- нічого не упустити, не забути та об'єктивно визначити зміст заняття, забезпечуючи однозначність і послідовність викладу;
- сприяти послідовному виявленню міжпредметних та внутріпредметних зв'язків;
- керувати пізнавальною діяльністю студентів та полегшувати можливість контролю знань студентів.
      На практичних заняттях предметів внутрішньої медицини найбільш продуктивними методами навчання є:
- тренінгові технології;
- технології навчання у співпраці.
     Під час вивчення тієї чи іншої теми викладачі використовують широкий та багатогранний спектр професійних умінь – це:
- уміння обстежувати пацієнта;
- розпізнання типової і атипової клінічної картини;
- уміння проводити диференціальну діагностику;
- уміння визначати індивідуальну схему лікування;
- надавати невідкладну допомогу;
- проводити профілактичні заходи;
- уміння проводити діагностичні і лікувальні маніпуляції; процедури, догляд в нестандартних умовах.
    Метод формування умінь-це професійний тренінг, який полягає в багаторазовому вирішені завдань і навиків, як в стандартних так і нестандартних умовах.
    На кожному практичному занятті практичний тренінг організовується шляхом об'єднання студентів у малі групи, перевага яких в наступному:
- допомагає розв'язанню міжособистісних проблем;
- сприяє навчанню новим навичкам, експериментувати з різними стилями стосунків серед студентів;
- забезпечується емоційний зв'язок, співпереживання, симпатія, які виникають в процесі навчання;
- взаємодія в групі створює напруження, яке допомагає з'ясувати психологічні проблеми кожного;
- група полегшує процеси самовдосконалення, самопізнання.

4a

Члени методичної комісії намагаються працювати над оптимізацією процесу навчання студентів, використовуючи одночасно декілька методів контролю-це індивідуальний, груповий, що дозволяє максимально охопити контролем навчальний матеріал і досягти значної активізації студентів і забезпечувати зворотній зв'язок.
    Використання ситуаційних задач вимагає від викладачів чіткого визначення пізнавальних можливостей.
      Викладачі під час викладу теоретичного матеріалу, його аналізу, проведення практичної роботи біля ліжка хворого, рішення професійних задач використовують різноманітні рівні проблемності.

5a

Члени ПЦК переконані, що найбільш раціональний метод у формуванні практичних умінь і навичок відіграють заняття у відділеннях ЦРЛ. На практичних заняттях, які проходять на базі відділень районної лікарні, радять, що в роботі з пацієнтом треба проявляти терпіння, виховувати в собі вміння переконувати, співчувати. Дають зрозуміти студентам, що необхідно вміло пояснювати, що лікування необхідне тому, щоб пацієнт знову став здоровим.
    Професійній підготовці сприяють організовані та ефективно застосовані фрагменти рольової чи ділової гри, які проводяться у випадку відсутності тематичних хворих.
     Позааудиторна робота - невід'ємна складова частина процесу навчання. Центром позааудиторної роботи є тиждень знань предметів циклу, в програму якого входять такі заходи:
      • Олімпіада з внутрішньої медицини.
      • Інтелектуальна гра «Найрозумніший»

6a

• Просвітницька акція «Обміняй цигарку на вітамін С!»

7a

• Акція до Всесвітнього дня медичної сестри.

8a

• Навчально-теоретична конференція «Люди в білих халатах...»

9a

• Науково-теоретична конференція «Медсестра і сьогодення».

10a

• Науково-теоретичної конференції для головних медичних сестер Хмельницької області.

11a

• Презентація портфоліо кращого досвіду предметної циклової комісії з реалізації методичної проблеми ПЦК.
       Отже, системне застосування методів та прийомів самостійної роботи дозволяє досягти цілей, які визначені програмою підготовки молодших спеціалістів.


Загальна інформація
Про нас
Нормативні документи
Ліцензія
Сертифікати
Статут
Звернення директора
Історія коледжу
Відеотур по коледжу
Абітурієнтам
Акт узгодження переліку спеціальностей
ОГОЛОШЕННЯ
ОСНОВНА ІНФОРМАЦІЯ
ПРАВИЛА ПРИЙОМУ 2020
ГРАФІК РОБОТИ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ
Положення про приймальну комісію
ПЛАН ПРИЙОМУ
ПРОГРАМА ЗІ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ
з української мови 9 кл.
з української мови 11 кл.
з біології 9 кл.
з біології 11 кл.
з математики 11 кл.
з історії України 11 кл.
РОЗКЛАД ВСТУПНИХ ІСПИТІВ
РЕЙТИНГ АБІТУРІЄНТІВ 2019 РОКУ
РЕЙТИНГОВІ СПИСКИ
спеціальність "Сестринська справа" (11кл.)
спеціальність "Лікувальна справа" (11кл.)
спеціальність "Сестринська справа" (9кл.)
спеціальність "Лікувальна справа" 9 кл.
НАКАЗИ ПРО ЗАРАХУВАННЯ
наказ зарахування лікувальна справа 9 кл.
наказ зарахування сестринська справа 9 кл.
наказ зарахування сестринська справа 11 клас
наказ зарахування лікувальна справа 11 кл.
Список студентів рекомендованих для поселення в гуртожиток
Студентам
Розклад екзаменаційної сесії
Структурні підрозділи
Адміністрація коледжу
Графік прийому громадян
Відділення
Лікувальна справа
Сестринська справа
Циклові комісії
професійної і практичної підготовки з вузьких спеціальностей
загальноосвітніх дисциплін
фізичного виховання та захисту Вітчизни
професійної та практичної підготовки хірургічного профілю
педіатричного та акушерсько-гінекологічного профілю
природничо-наукової підготовки
терапевтичного профілю
гуманітарних та соціально-економічних дисциплін
Кадровий склад
Навчально-методична робота
Навчальна робота
Методична робота
Методична палітра педагогічної діяльності викладачів коледжу
Виховна робота
Виховуємо громадянина
Самоврядування - школа молодого лідера
Наш гуртожиток
Бібліотека
Практичне навчання
Практичне навчання – запорука професіоналізму
Положення про практику
Клінічні бази практики
Графік виробничої та переддипломної практики спеціальності "Сестринська справа""
Графік виробничої та переддипломної практики спеціальності "Лікувальна справа"
Державні закупівлі
Новини
Доступ до публічної інформації
Порядок реалізації права на доступ до публічної інформації
Форма подання від фізичної особи
Форма подання від юридичної особи
Форма подання від об'єднань громадян
Доступ до публічної інформації Чемеровецького медичного коледжу
Стипендіальне забезпечення
Замовлення підручників
: Режим питания дня. Лучший режим здорового питания. Рацион и режим питания. Диета меню на неделю. Хорошая диета на неделю для похудения. Диета на неделю отзывы. Уход за ребенком до года. Хороший присмотр и уход за детьми. Декрет по уходу за ребенком.
Самое быстрое похудение. Лучшая диета для похудения быстро. Быстрое похудение в домашних условиях. Идеальное женское тело. Самое красивое женское тело фото. Идеальные пропорции женского тела. Фитнес для дома для похудения. Лучшие фитнес уроки для похудения. Фитнес программа для похудения. Натуральная шведская косметика. Где натуральная косметика купить. Натуральная косметика оптом. Лечение артроза суставов. Все болезни суставов лечение. Лечение суставов отзывы.

Випадкові фото

Випадкові фото

Ми на карті

{mosmap}