терапевтичного профілю

Предметна циклова комісія професійної і практичної підготовки терапевтичного профілю (голова ПЦК Кузняк О.В., члени комісії: Антецька В.А., Глушковська Н.В., Горячий А.А., Дикунець А.В., Задорожний Р.В., Куца О.О., Лиськів А.М., Москалюк Л.А., Шерстюк П.Я.) працює над навчально-методичною проблемою «Системний підхід до організації самостійної роботи студентів – важлива складова компетентнісного підходу».

1a

Самостійна робота - це важливий засіб формування самостійності студентів в засвоєнні знань, який реалізується в самовиявленні внутрішньої потреби в знаннях, пізнавальних інтересах, захопленості, творчому мисленні студентів. Насамперед, члени ПЦК враховують посилення методологічної ролі лекції в організації самостійної роботи студентів.

2a

Для підвищення самостійності в засвоєнні матеріалу на лекційному занятті особливу роль відводять використанню мультимедійних засобів. Мультимедійні презентації з відеофрагментами забезпечують умови для підвищення мотивації навчання, збагачують заняття динамічними ілюстраціями, допомагають подавати навчальний матеріал в естетичній, доступній формі.
      Усі дисципліни циклу внутрішньої медицини мають вказівки щодо здійснення міжпредметної інтеграції. Міжпредметні зв'язки є важливим шляхом поглиблення й осмислення знань студентів, сприяють розвитку їхньої творчої думки та самостійності.

3a

Найчастіше матеріал лекції подається таким методом як граф логічною структурою. Застосування досвідченими викладачами граф логічних структур дає можливість:
- викладати те чи інше питання при одному погляді на схему;
- уникати повторень як викладачем, так і студентом; дозволяє уніфікувати навчальний матеріал;
- нічого не упустити, не забути та об'єктивно визначити зміст заняття, забезпечуючи однозначність і послідовність викладу;
- сприяти послідовному виявленню міжпредметних та внутріпредметних зв'язків;
- керувати пізнавальною діяльністю студентів та полегшувати можливість контролю знань студентів.
      На практичних заняттях предметів внутрішньої медицини найбільш продуктивними методами навчання є:
- тренінгові технології;
- технології навчання у співпраці.
     Під час вивчення тієї чи іншої теми викладачі використовують широкий та багатогранний спектр професійних умінь – це:
- уміння обстежувати пацієнта;
- розпізнання типової і атипової клінічної картини;
- уміння проводити диференціальну діагностику;
- уміння визначати індивідуальну схему лікування;
- надавати невідкладну допомогу;
- проводити профілактичні заходи;
- уміння проводити діагностичні і лікувальні маніпуляції; процедури, догляд в нестандартних умовах.
    Метод формування умінь-це професійний тренінг, який полягає в багаторазовому вирішені завдань і навиків, як в стандартних так і нестандартних умовах.
    На кожному практичному занятті практичний тренінг організовується шляхом об'єднання студентів у малі групи, перевага яких в наступному:
- допомагає розв'язанню міжособистісних проблем;
- сприяє навчанню новим навичкам, експериментувати з різними стилями стосунків серед студентів;
- забезпечується емоційний зв'язок, співпереживання, симпатія, які виникають в процесі навчання;
- взаємодія в групі створює напруження, яке допомагає з'ясувати психологічні проблеми кожного;
- група полегшує процеси самовдосконалення, самопізнання.

4a

Члени методичної комісії намагаються працювати над оптимізацією процесу навчання студентів, використовуючи одночасно декілька методів контролю-це індивідуальний, груповий, що дозволяє максимально охопити контролем навчальний матеріал і досягти значної активізації студентів і забезпечувати зворотній зв'язок.
    Використання ситуаційних задач вимагає від викладачів чіткого визначення пізнавальних можливостей.
      Викладачі під час викладу теоретичного матеріалу, його аналізу, проведення практичної роботи біля ліжка хворого, рішення професійних задач використовують різноманітні рівні проблемності.

5a

Члени ПЦК переконані, що найбільш раціональний метод у формуванні практичних умінь і навичок відіграють заняття у відділеннях ЦРЛ. На практичних заняттях, які проходять на базі відділень районної лікарні, радять, що в роботі з пацієнтом треба проявляти терпіння, виховувати в собі вміння переконувати, співчувати. Дають зрозуміти студентам, що необхідно вміло пояснювати, що лікування необхідне тому, щоб пацієнт знову став здоровим.
    Професійній підготовці сприяють організовані та ефективно застосовані фрагменти рольової чи ділової гри, які проводяться у випадку відсутності тематичних хворих.
     Позааудиторна робота - невід'ємна складова частина процесу навчання. Центром позааудиторної роботи є тиждень знань предметів циклу, в програму якого входять такі заходи:
      • Олімпіада з внутрішньої медицини.
      • Інтелектуальна гра «Найрозумніший»

6a

• Просвітницька акція «Обміняй цигарку на вітамін С!»

7a

• Акція до Всесвітнього дня медичної сестри.

8a

• Навчально-теоретична конференція «Люди в білих халатах...»

9a

• Науково-теоретична конференція «Медсестра і сьогодення».

10a

• Науково-теоретичної конференції для головних медичних сестер Хмельницької області.

11a

• Презентація портфоліо кращого досвіду предметної циклової комісії з реалізації методичної проблеми ПЦК.
       Отже, системне застосування методів та прийомів самостійної роботи дозволяє досягти цілей, які визначені програмою підготовки молодших спеціалістів.