: Режим питания дня. Лучший режим здорового питания. Рацион и режим питания. Диета меню на неделю. Хорошая диета на неделю для похудения. Диета на неделю отзывы. Уход за ребенком до года. Хороший присмотр и уход за детьми. Декрет по уходу за ребенком.
Самое быстрое похудение. Лучшая диета для похудения быстро. Быстрое похудение в домашних условиях. Идеальное женское тело. Самое красивое женское тело фото. Идеальные пропорции женского тела. Фитнес для дома для похудения. Лучшие фитнес уроки для похудения. Фитнес программа для похудения. Натуральная шведская косметика. Где натуральная косметика купить. Натуральная косметика оптом. Лечение артроза суставов. Все болезни суставов лечение. Лечение суставов отзывы.

НОВИНИ

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України №211 від 11.03.2020 року «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу...
Студентами 21С групи та їх куратором Гречанюк О.В. проведено годину – реквієм до Дня пам'яті...
13.02.2020р. проведене відкрите заняття з медсестринства в педіатрії викладачкою Вельган А.Л.. Студенти 41 групи (ІІІ...
05.02.2020р. викладачка основ медсестринства Куца О.О. провела відкрите практичне заняття на тему «Задоволення потреб пацієнта з...
З метою профілактики правопорушень та злочинів, в рамках Всеукраїнського тижня права, в Чемеровецькому медичному коледжі, відбулася...
Joomla! Україна

Методична робота

 

1Педагогічний колектив коледжу має високий науково-методичний потенціал і успішно втілює інноваційні методи навчання в життя. А організовує цей процес методист коледжу, викладач-методист Бойчук Г.Я.

Методична робота в коледжі- це цілісна система взаємопов’язаних дій і заходів, спрямованих на підвищення результативності навчально-виховного процесу, досягнення оптимальних результатів у професійній підготовці майбутніх медиків.

В навчальному закладі склалась відповідна структура науково-методичної   роботи. 

Структура методичної роботи коледжу

 • Педагогічна рада                        
 • Предметні циклові комісії
 • Школа викладача-початківця
 • Творчі групи
 • Школа педагогічної майстерності
 • Семінари-практикуми
 • Тижні предметних циклових комісій
 • Розширені засідання предметних циклових комісій
 • 2

Змістом науково-методичної роботи в коледжі є:

-  оволодіння методичними й теоретичними основами відповідної галузі науки (за фахом) та сучасними досягненнями психолого-педагогічної науки; методикою викладання предмета та загальної культури викладача;

-  вивчення та використання на практиці сучасних досягнень науки; кращого педагогічного досвіду;

-  підготовка та проведення заходів, спрямованих на вдосконалення навчально-виховного процесу;

-  надання викладачам допомоги в оволодінні сучасними методами викладання тощо.

Основні завдання науково-методичної роботи в коледжі:

 • максимальна орієнтація кожного викладача на впровадження методів і прийомів сучасних педагогічних технологій, спрямованих на підвищення пізнавальної активності студентів, упровадження дослідницьких методів навчання;
 • уведення в практику роботи коледжу інноваційних підходів до проблеми оцінювання рівня знань студентів, заснованих на розробці та використанні комплексу комп’ютерних методик тестування й діагностування, контролю та оцінювання рівня засвоєння знань;
 • особистісно орієнтована взаємодія викладача з студентами                 (розвиток творчих здібностей, урахування індивідуальних особливостей, робота із здібними студентами);
 • узагальнення й поширення кращого педагогічного досвіду творчих викладачів;
 • підтримка професійного становлення та розвитку викладачів-початківців;

Основною метою науково-методичної роботи коледжу є:

 • підвищення якості освіти студентів коледжу за допомогою використання в навчально-виховному процесі сучасних педагогічних технологій; професійна підготовка спеціалістів для сфери медицини.

Однією з колективних форм науково-методичної роботи є реалізація генеральної навчально-методичної проблеми, над якою працює3 педагогічний колектив коледжу «Громадянське виховання та професійне навчання студентів: нові підходи до змісту та методики навчання студентів в умовах демократизації суспільства та ринкових перетворень».

Успішнареалізаціянауково-методичної теми коледжу – цемайбутнєйогорозвитку.

Практичний аспект роботи над головною науково-методичною проблемою коледжу полягає в удосконаленні освітнього процесу, результати якого заслуховуються та демонструються на:

-       відкритих заняттях та виховних заходах;

-       тематичних педрадах;

-       презентаціях інформаційно-дослідницьких проектів викладачами, які атестуються, та студентами;

-       презентаціях портфоліо педагогічного досвіду викладачів, які атестуються;

-       презентаціях портфоліо педагогічного досвіду предметних циклових комісій тощо.

Кращий досвід викладачів з навчально-методичної проблеми оформляється в інформаційно-методичних вісниках:

-         «З досвіду роботи предметних циклових комісій»

-         «В дзеркалі навчально-методичної проблеми»

-         «З педагогічної скриньки викладача» тощо.

Результати кращих педагогічних досягнень викладачів висвітлюються у внутріколеджному методичному віснику«Позиція».

З метою проведення навчальної та методичної діяльності, підвищення професійної майстерності, впровадження досягнень педагогічної науки, ефективності4 застосування сучасних форм, методів та засобів навчання, реалізації методичної проблеми в коледжі працює8 предметних циклових комісій та методичне об’єднання кураторів груп.

 • комісія гуманітарних та соціально-економічних дисциплін(голова ПЦК Мала Н.В.);
 • комісія загальноосвітніх дисциплін(голова ПЦК Юрченко А.П.);
 • комісія природничо-наукової підготовки(голова ПЦК Яковенчук О.Т.);
 • комісія професійної і практичної підготовки терапевтичного циклу(голова ПЦК Кузняк О.В.);
 • комісія професійної і практичної підготовки хірургічного циклу(голова ПЦК Янишина Г.П.);
 • комісія професійної і практичної підготовки педіатрії, акушерства і гінекології (голова ПЦК Фармагей Г.В.);
 • комісія професійної і практичної підготовки з вузьких спеціальностей(голова ПЦК Шерстюк Л.А.);
 • комісія фізичного виховання та ДП(голова ПЦК Осадчук О.Л.);
 • методичне об’єднання кураторів груп(голова Накутна Г.А.). 

Керівництво роботою предметних циклових комісій здійснюють голови ПЦК, які обираються з найбільш компетентних викладачів.

Щомісячно проводяться засідання ПЦК, на яких обговорюються актуальні питання психолого-педагогічної науки та методики викладання предметів.

Великий досвід нагромаджений в проведенні позааудиторних заходів.     Щорічно у коледжі за затвердженим графіком проходять тижні предметних циклових комісій.


12


Чільне місце в позааудиторній науково-методичній роботі займає організація та здійснення науково-пошукової роботи викладачів та студентів.Вже стало традицією на завершення тижня знань кожній предметній цикловій комісії здійснювати презентацію портфоліо педагогічного досвіду з науково-методичної проблеми, над якою працюють члени методичних комісій, з використанням електронного мультимедійного супроводу.

Одна ізколективних форм методичноїроботи- відкритізаняття.Їх мета – підвищеннямайстерностівикладачів. У методичному кабінеті сформований «банк» методичних розробок відкритих занять «Панорама відкритих занять».

6

Тільки через самоосвіту і творчий пошук викладач приходить до своєї майстерності. А цьому сприяють відкриті заняття та налагоджене взаємовідвідування, яке має істотне значення у підвищенні педагогічної майстерності викладачів.

7

Окремимрозділомметодичноїроботи є робота ізвикладачами-початківцями. Традиційнопроходять заняття Школи викладача-початківця.

Формою пропаганди і впровадженняу практику кращого педагогічногодосвідує науково-методична виставка. Тематичнаекспозиція «Викладачі - майстри педагогічної ниви, ними пишається коледж»передбачаєрепрезентаціюдосягнень, пропаганду найефективніших форм і методівнавчання і виховання, розкриття системироботивикладачів.

Останнім часом у роботі навчального закладу, поряд з традиційними заходами, використовуємо нетрадиційні форми організації методичної роботи:

 • творчі портрети викладачів;
 • конкурси портфоліо педагогічної майстерності предметних циклових комісій;
 • панорами методичних новинок;
 • конкурси на кращу мультимедійну лекцію, теоретичне чи практичне заняття.

Важливою формою управління розвитком професійної компетентності викладачів є атестація. Атестація викладачів – це важливий засіб підтримки академічних і професійних стандартів, основна форма контролю діяльності викладачів. Із метою оцінювання стану організації та реалізації навчально-виховного процесу перед атестацією проводяться творчі звіти педагогічних працівників.  

Методичний кабінет - центр творчої думки викладача. Роботою методичного кабінету керує методист разом із заступником директора з навчальної роботи.

Основна мета методичного кабінету -створення умов для розвитку творчого потенціалу викладачів і студентів. 8

Методичний кабінет - це робочий куточок, структура й наповнюваність якого чітко продумані та створені так, що навчально-методичні матеріали знаходяться та зберігаються зручно та раціонально для використання. Створені блоки:

 • Атестація- крок до майстерності
 • На допомогу викладачам-початківцям
 • Викладачі-майстри педагогічної ниви, ними пишається коледж
 • Дайджест творчих здобутків
 • Панорама творчих занять
 • Ініціатива. Творчість. Пошук
 • Основні документи з питань організації навчально-виховного процесу в коледжі та інші

Методичний кабінет має доступ до Інтернету.

У методичному кабінеті коледжу зібрані десятки дисків із записами відео фрагментів кращих занять, позааудиторних заходів, презентаціями викладачів, які9 атестуються тощо.

Естетично оформлені змінні стенди, які представлені такими розділами:

 • На допомогу викладачам-початківцям.
 • Методичний кабінет – організаційний центр навчально-методичної роботи
 • Від творчого викладача - до творчого студента
 • Медична освіта України
 • Система методичної роботи коледжу
 • Вимоги до діяльності викладача

10

Творчі групи працюють над вивчення та узагальнення і поширення кращого досвіду викладачів коледжу. Кращий їх досвід зберігається в методичному кабінеті. За останні роки узагальнені досвіди:

       Досвід роботи викладача хімії, медичної хімії Глошанчук А.А. на тему«Розвиток навчальних компетентностей засобами критичного мислення на заняттях хімії, медичної хімії та позааудиторній роботі»

       Досвід роботи викладача фізичного виховання Дробіної А.М. на тему«Основи та методика організації самостійних занять студентів за допомогою фізичних вправ»

       Досвід роботи викладача акушерства і гінекології Рапацької А.В. на тему«Використання форм і методів інноваційних технологій в підвищенні ефективності заняття акушерства і гінекології та результативності навчання»

       Досвід роботи викладача медсестринства в педіатрії ФармагейТ.В.«Компетентнісний підхід до формування професійних знань, умінь та навичок майбутніх медиків засобами активних форм і методів навчання»

       Досвід роботи викладача ангійської мови Цноти Л.В. на тему«Активізація мовленнєвої діяльності студентів на заняттях англійської мови шляхом впровадження інтерактивних форм та методів навчання»

Для стимулювання творчої активності викладачів в коледжі проводяться конкурси на кращу циклову комісію, на кращий кабінет, лабораторію. З метою удосконалення навчально-виховного процесу, підвищення педагогічної майстерності, вивчення та узагальнення позитивного досвіду, активізації викладачів в підвищенні свого фахового рівня проводиться внутріколеджнийдвохетапний огляд-конкурс роботи предметних циклових комісій за звання «Краща циклова комісія року»

11

Таким чином навчальному закладі створені належні умови для впровадження колективної та індивідуальної методичної роботи, вивчення та поширення кращого педагогічного досвіду.

Загальна інформація
Про нас
Нормативні документи
Ліцензія
Сертифікати
Статут
Звернення директора
Історія коледжу
Відеотур по коледжу
Абітурієнтам
Акт узгодження переліку спеціальностей
ОГОЛОШЕННЯ
ОСНОВНА ІНФОРМАЦІЯ
ПРАВИЛА ПРИЙОМУ 2020
ГРАФІК РОБОТИ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ
Положення про приймальну комісію
ПЛАН ПРИЙОМУ
ПРОГРАМА ЗІ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ
з української мови 9 кл.
з української мови 11 кл.
з біології 9 кл.
з біології 11 кл.
з математики 11 кл.
з історії України 11 кл.
РОЗКЛАД ВСТУПНИХ ІСПИТІВ
РЕЙТИНГ АБІТУРІЄНТІВ 2019 РОКУ
РЕЙТИНГОВІ СПИСКИ
спеціальність "Сестринська справа" (11кл.)
спеціальність "Лікувальна справа" (11кл.)
спеціальність "Сестринська справа" (9кл.)
спеціальність "Лікувальна справа" 9 кл.
НАКАЗИ ПРО ЗАРАХУВАННЯ
наказ зарахування лікувальна справа 9 кл.
наказ зарахування сестринська справа 9 кл.
наказ зарахування сестринська справа 11 клас
наказ зарахування лікувальна справа 11 кл.
Список студентів рекомендованих для поселення в гуртожиток
Студентам
Розклад екзаменаційної сесії
Структурні підрозділи
Адміністрація коледжу
Графік прийому громадян
Відділення
Лікувальна справа
Сестринська справа
Циклові комісії
професійної і практичної підготовки з вузьких спеціальностей
загальноосвітніх дисциплін
фізичного виховання та захисту Вітчизни
професійної та практичної підготовки хірургічного профілю
педіатричного та акушерсько-гінекологічного профілю
природничо-наукової підготовки
терапевтичного профілю
гуманітарних та соціально-економічних дисциплін
Кадровий склад
Навчально-методична робота
Навчальна робота
Методична робота
Методична палітра педагогічної діяльності викладачів коледжу
Виховна робота
Виховуємо громадянина
Самоврядування - школа молодого лідера
Наш гуртожиток
Бібліотека
Практичне навчання
Практичне навчання – запорука професіоналізму
Положення про практику
Клінічні бази практики
Графік виробничої та переддипломної практики спеціальності "Сестринська справа""
Графік виробничої та переддипломної практики спеціальності "Лікувальна справа"
Державні закупівлі
Новини
Доступ до публічної інформації
Порядок реалізації права на доступ до публічної інформації
Форма подання від фізичної особи
Форма подання від юридичної особи
Форма подання від об'єднань громадян
Доступ до публічної інформації Чемеровецького медичного коледжу
Стипендіальне забезпечення
Замовлення підручників
: Режим питания дня. Лучший режим здорового питания. Рацион и режим питания. Диета меню на неделю. Хорошая диета на неделю для похудения. Диета на неделю отзывы. Уход за ребенком до года. Хороший присмотр и уход за детьми. Декрет по уходу за ребенком.
Самое быстрое похудение. Лучшая диета для похудения быстро. Быстрое похудение в домашних условиях. Идеальное женское тело. Самое красивое женское тело фото. Идеальные пропорции женского тела. Фитнес для дома для похудения. Лучшие фитнес уроки для похудения. Фитнес программа для похудения. Натуральная шведская косметика. Где натуральная косметика купить. Натуральная косметика оптом. Лечение артроза суставов. Все болезни суставов лечение. Лечение суставов отзывы.

Випадкові фото

Випадкові фото

Ми на карті

{mosmap}