: Режим питания дня. Лучший режим здорового питания. Рацион и режим питания. Диета меню на неделю. Хорошая диета на неделю для похудения. Диета на неделю отзывы. Уход за ребенком до года. Хороший присмотр и уход за детьми. Декрет по уходу за ребенком.
Самое быстрое похудение. Лучшая диета для похудения быстро. Быстрое похудение в домашних условиях. Идеальное женское тело. Самое красивое женское тело фото. Идеальные пропорции женского тела. Фитнес для дома для похудения. Лучшие фитнес уроки для похудения. Фитнес программа для похудения. Натуральная шведская косметика. Где натуральная косметика купить. Натуральная косметика оптом. Лечение артроза суставов. Все болезни суставов лечение. Лечение суставов отзывы.

НОВИНИ

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України №211 від 11.03.2020 року «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу...
Студентами 21С групи та їх куратором Гречанюк О.В. проведено годину – реквієм до Дня пам'яті...
13.02.2020р. проведене відкрите заняття з медсестринства в педіатрії викладачкою Вельган А.Л.. Студенти 41 групи (ІІІ...
05.02.2020р. викладачка основ медсестринства Куца О.О. провела відкрите практичне заняття на тему «Задоволення потреб пацієнта з...
З метою профілактики правопорушень та злочинів, в рамках Всеукраїнського тижня права, в Чемеровецькому медичному коледжі, відбулася...
Joomla! Україна

Навчальна робота

 

13Цілісна система діяльності коледжу спрямована на реалізацію нових державних стандартів, успішне виконання навчальних планів і програм на основі впровадження в навчальний процес сучасних навчальних технологій. Цю роботу організовує заступник директора з навчальної роботи, викладач-методист Похно С.В.

Організація і планування навчального процесу в коледжі здійснюється у відповідності до Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Положення про організацію навчального процесу у вищому навчальному закладі» та вимог освітньо-професійних програм і освітньо-кваліфікаційних характеристик відповідних спеціальностей.

Навчання студентів відповідає засадам науковості, гуманізму, демократизму, наступності та безперервності, відповідності Конституції України, чинному законодавству.

Головними завданнями з підготовки фахівців є:

- задоволення потреб лікувально-профілактичних та закладів області у висококваліфікованих фахівцях;

- оволодіння сучасними досягненнями медичної науки та практики, основами чинного трудового законодавства, нормативними документами;

- формування компетентнісного підходу в питаннях медичної етики та деонтології, веденні міжособового спілкування;

- оволодіння знаннями безпеки життєдіяльності та професійної діяльності;

У своїй роботі педагогічний колектив використовує сучасні досягнення медичної науки і практичний досвід закладів охорони здоров’я Хмельницької області та України.

Навчальний процес у коледжі забезпечений:

- освітньо-кваліфікаційними характеристиками, освітньо-професійними програмами згідно галузевих стандартів підготовки молодших спеціалістів, затверджених Мiнiстерством освiти i науки України,

- робочими навчальними планами, що затверджені директором і відповідають примірним навчальним планам підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 223 "Медсестринство" спеціалізацій  «Сестринська справа» та  «Лікувальна справа»;

- програмами навчальних дисциплін, які відповідають змісту підготовки фахівців та відповідному розподілу навчального часу.

Педагогічний колектив коледжу спрямовує свої зусилля на розробку сучасної методології освіти, не втрачаючи при цьому міцного національного ґрунту, що сприяє формуванню професійних знань і умінь, які були б конкурентноспроможними на національному ринку праці.

Навчально-виховний процес в коледжі здійснюється у таких формах:

- навчальні заняття;

- виконання індивідуальних завдань;

- самостійна робота студентів;

- практична підготовка;

- контрольні заходи.

Основними видами навчальних занять є лекція, практичне, лабораторне, семінарське заняття і консультація. У навчально-виховному процесі використовуються сучасні інформаційні технології навчання, які сприяють формуванню освіченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення наукових знань, професійної мобільності та швидкої адаптації до змін і розвитку соціально-культурної сфери, організації праці в умовах ринкової економіки.

Плани роботи всіх структурних ланок інтегровані та узгоджені з основними завданнями роботи колективу на поточний навчальний рік. Вони відповідають вимогам часу щодо підготовки спеціалістів для системи охорони здоров’я.

Загальна інформація
Про нас
Нормативні документи
Ліцензія
Сертифікати
Статут
Звернення директора
Історія коледжу
Відеотур по коледжу
Абітурієнтам
Акт узгодження переліку спеціальностей
ОГОЛОШЕННЯ
ОСНОВНА ІНФОРМАЦІЯ
ПРАВИЛА ПРИЙОМУ 2020
ГРАФІК РОБОТИ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ
Положення про приймальну комісію
ПЛАН ПРИЙОМУ
ПРОГРАМА ЗІ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ
з української мови 9 кл.
з української мови 11 кл.
з біології 9 кл.
з біології 11 кл.
з математики 11 кл.
з історії України 11 кл.
РОЗКЛАД ВСТУПНИХ ІСПИТІВ
РЕЙТИНГ АБІТУРІЄНТІВ 2019 РОКУ
РЕЙТИНГОВІ СПИСКИ
спеціальність "Сестринська справа" (11кл.)
спеціальність "Лікувальна справа" (11кл.)
спеціальність "Сестринська справа" (9кл.)
спеціальність "Лікувальна справа" 9 кл.
НАКАЗИ ПРО ЗАРАХУВАННЯ
наказ зарахування лікувальна справа 9 кл.
наказ зарахування сестринська справа 9 кл.
наказ зарахування сестринська справа 11 клас
наказ зарахування лікувальна справа 11 кл.
Список студентів рекомендованих для поселення в гуртожиток
Студентам
Розклад екзаменаційної сесії
Структурні підрозділи
Адміністрація коледжу
Графік прийому громадян
Відділення
Лікувальна справа
Сестринська справа
Циклові комісії
професійної і практичної підготовки з вузьких спеціальностей
загальноосвітніх дисциплін
фізичного виховання та захисту Вітчизни
професійної та практичної підготовки хірургічного профілю
педіатричного та акушерсько-гінекологічного профілю
природничо-наукової підготовки
терапевтичного профілю
гуманітарних та соціально-економічних дисциплін
Кадровий склад
Навчально-методична робота
Навчальна робота
Методична робота
Методична палітра педагогічної діяльності викладачів коледжу
Виховна робота
Виховуємо громадянина
Самоврядування - школа молодого лідера
Наш гуртожиток
Бібліотека
Практичне навчання
Практичне навчання – запорука професіоналізму
Положення про практику
Клінічні бази практики
Графік виробничої та переддипломної практики спеціальності "Сестринська справа""
Графік виробничої та переддипломної практики спеціальності "Лікувальна справа"
Державні закупівлі
Новини
Доступ до публічної інформації
Порядок реалізації права на доступ до публічної інформації
Форма подання від фізичної особи
Форма подання від юридичної особи
Форма подання від об'єднань громадян
Доступ до публічної інформації Чемеровецького медичного коледжу
Стипендіальне забезпечення
Замовлення підручників
: Режим питания дня. Лучший режим здорового питания. Рацион и режим питания. Диета меню на неделю. Хорошая диета на неделю для похудения. Диета на неделю отзывы. Уход за ребенком до года. Хороший присмотр и уход за детьми. Декрет по уходу за ребенком.
Самое быстрое похудение. Лучшая диета для похудения быстро. Быстрое похудение в домашних условиях. Идеальное женское тело. Самое красивое женское тело фото. Идеальные пропорции женского тела. Фитнес для дома для похудения. Лучшие фитнес уроки для похудения. Фитнес программа для похудения. Натуральная шведская косметика. Где натуральная косметика купить. Натуральная косметика оптом. Лечение артроза суставов. Все болезни суставов лечение. Лечение суставов отзывы.

Випадкові фото

Випадкові фото

Ми на карті

{mosmap}