ІСТОРІЯ КОЛЕДЖУ

Від історії – до сьогодення

Минуле допомагає глибше осмислити сучасне,
Інтуїтивно передчути завтрашнє
Д. Онкович

Свою історію Чемеровецький медичний коледж розпочав в 1963 році згідно наказу №227 від 11.05.1963 року по Хмельницькому обласному відділу охорони здоров’я про створення Чемеровецького медичного училища.

Навчальному закладу виділили кілька кімнат для проведення занять у старому пристосованому приміщенні. Викладання вели 4 штатних викладачі, в тому числі лише 1 лікар. Першим директором училища був О. В. Муляр. На його долю випало формування педагогічного колективу, створення матеріально-технічної бази та встановлення ділових зв’язків з іншими медичними закладами області та України.

Перший прийом в училище складав лише 95 студентів, з них зі спеціальності «Лікувальна справа» – дві групи на базі (восьмирічної) неповної середньої школи і зі спеціальності “Сестринська справа” – одна група на базі середньої школи.

Загальна площа навчального корпусу складала 730 кв.м.

Дошка та крейда впродовж кількох років були основними навчальними засобами медиків і викладачів загальноосвітніх дисциплін у процесі вивчення програмового матеріалу, засвоєння необхідних вмінь та знань, формування загальноосвітнього рівня студентів. І тільки, перебуваючи в лікарні, на практичних заняттях студенти бачили інструментарій, медтехніку, лікувальні засоби і лікарські препарати, а головне – вчилися у досвідчених наставників – медичних сестер і фельдшерів практично виконувати біля ліжка хворого призначення лікарів, рекомендації найбільш кваліфікованих спеціалістів. Буквально по крихтах педагоги збирали і створювали навчальні та методичні посібники, інструментарій, предмети догляду за хворими. Часткову допомогу в навчально-матеріальному забезпеченні надало Київське медичне училище №1 – меблі, підручники, муляжі.

Багато випускників пам’ятають тих, хто був фундаторами закладу. Викладачами в училищі працювали одержимі духом науки та залюблені в медицину люди. Це інтелігенти, які віддавали знання, душу справі підготовки фахівців для сфери охорони здоров’я Хмельниччини. Серед них: Муляр О.І., Пешинський С.Й., Титарчук І.А.,Чорний П.П., Кушпела Н.Г., Уланівський В.О., Матковський Р.О., Повар Л.А., Повар О.В., Матковська Є.А., Янишина Г.П., Чинник К.П.
З року в рік училище розбудовувалось, розширювалась його матеріально-технічна база, відбувався поступовий перехід на кабінетну систему, здійснювалось переобладнання класних кімнат у приміщення із сучасним навчальним устаткуванням, технічними засобами, необхідними для занять і самопідготовки.
В перші роки існування училища спортивна база була практично відсутня. У 1965 році було розпочато, а в 1967 році введено в дію дві спортивних зали: ігрову та гімнастичну.

За 10 років значно зміцнилась навчально-матеріальна база закладу: загальна площа зросла до 2550 кв.м. До послуг студентів в училищі функціонувало 4 лекційних аудиторії та 20 кабінетів і лабораторій. Кількість студентів становила 428 осіб. Їх навчали 20 штатних викладачів, з них – 9 педагогів і 11 лікарів.
У цей час великий внесок у розвиток і становлення навчального закладу внесли його ветерани: Семенишина Н.Д., Боб О.І., Горошко Т.П., Білоус В.П., Король О.В., Бабич З.Ф., Григораш В.В.
За своє десятиліття училище випустило 938 спеціалістів.

З метою широкого залучення студентської молоді до систематичних занять фізичною культурою та спортом, проведення оздоровчої роботи серед працівників та студентів під час канікул, в 1974 році розпочато, а в 1979 році завершено будівництво спортивно-оздоровчого табору «Збруч». Табір розмістився на мальовничому схилі річки Збруч в районі села Боднарівка. Щорічно в таборі під час канікул зміцнювали своє здоров’я всі студенти та викладачі училища. А в трагічному 1986 році, коли сталася страшна катастрофа століття на Чорнобильській АЕС, в таборі оздоровлювалися студенти Чорнобильського медичного училища.

За 20 років існування медичного училища навчальні потужності виросли до 8319 кв.м, кількість лекційних аудиторій збільшилась до 5, кабінетів і лабораторій – до 25.

У 1983 році в училищі навчалось вже 476 студентів. Кількість штатних викладачів становила 37 осіб, з них – 16 педагогів і 21 лікар. За цей період училище підготувало 2006 спеціалістів.

У 1987 році здано в експлуатацію новий гуртожиток блочної системи на 300 місць. До послуг студентів кімнати відпочинку, самопідготовки, кафетерій, відеосалон.

За 30 років існування загальна площа навчального закладу виросла до 6710 кв.м. Кількість кабінетів і лабораторій збільшилась до 35, лекційних аудиторій – до 6. В 1993 році училище нараховувало 657 студентів, яких навчали 43 штатних викладачі, з них – 19 педагогів і 24 лікарі. Навчально-методичну та виховну роботу здійснювали 6 методичних комісій.

З 1990 р. педагогічний колектив коледжу очолює Шерстюк П.Я. – кандидат медичних наук, людина, яка розуміє нові виклики часу, чітко уявляє стратегічні пріоритети у модернізації педагогічного процесу і трансформації училища у навчальний заклад нового типу, який би відповідав усім сучасним запитам. Зберегти і примножити всі традиції і надбання попередніх поколінь педагогів, забезпечити гармонію трьох складових – навчання, виховання і управління, утвердити дух демократизму і колективізму, створити матеріально-технічну базу та соціальну інфраструктуру європейського рівня – стало управлінським і життєвим кредо нового директора.

В 1994 році в училищі побудовано і здано в експлуатацію їдальню на 100 місць, що дало можливість забезпечити гарячим харчуванням усіх студентів.

На початок 2003-2004 навчального року загальна площа навчального закладу вже складала 6841 кв.м, чисельність кабінетів і лабораторій – 40, лекційних аудиторій – 7, викладацький склад об’єднувався у 8 циклових (методичних) комісій.

Ще одна наша гордість – музей історії навчального закладу, який був створений зусиллями викладачів та студентів. Він – осередок патріотичного, духовного та професійного виховання молоді. На тлі історії музею студенти, гості дізнаються про становлення, розвиток, досягнення навчального закладу і його випускників.
У 2009 році навчальний заклад змінив свій статус: відповідно до рішення сесії Хмельницької обласної ради від 24.09.09 р. за №12-21/2009 Чемеровецьке медичне училище було перейменовано на Чемеровецький медичний коледж.
За два останні десятиліття обличчя коледжу невпізнанно змінилося. Комп’ютеризація, інформатизація навчального процесу, пошук інноваційних освітніх технологій, орієнтація на високі освітні стандарти – ось стратегічні завдання колективу навчального закладу.

У 2021 році навчальний заклад змінив свій статус: відповідно до рішення сесії Хмельницької обласної ради від 08.04.2021 р. за №17-4/2021  Чемеровецький медичний коледж було перейменовано на Чемеровецький медичний фаховий коледж.

За  60 років навчальним закладом підготовлено 9479 молодших медичних спеціалістів, в тому числі 3965 фельдшерів та 5514 медичних сестер.

Коледж пишається вихованцями навчального закладу, які стали майстрами в галузі медицини, відомими своїми науковими здобутками як в Україні, так і за її межами. В усіх куточка Хмельниччини, а також України та світу працюють наші випускники.

Гордістю коледжу є випускники, що досягли певних вершин медичної науки. Серед них: Суходоля А.І. – доктор медичних наук, професор, зав. кафедрою хірургії післядипломної освіти Вінницького національного медичного університету ім. М.Пирогова, заслужений лікар України; Дубей Л.Я. – доктор медичних наук, професор кафедри педіатрії, неонатології факультету післядипломної освіти Львівського університету ім. Д.Галицького;  Угляр Ю.В. – кандидат медичних наук, доцент кафедри онкології і променевої діагностики Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я.Горбачевського; Нагорний І.М. – кандидат медичних наук, директор Хмельницького базового медичного коледжу, заслужений лікар України; Ковальчук П.Є. – кандидат медичних наук, доцент кафедри травматології, ортопедії та нейрохірургії Буковинського державного медичного університету, Бодак В.М. – кандидат медичних наук, державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України.

Минають роки, не одне покоління випускників лине думкою до рідного закладу, де одержали знання, ідейне загартування. Приїжджаючи на святкові зустрічі, віддають данину пошани своїй альма-матер, мудрим викладачам і наставникам.

Відрадно, що чимало наших випускників після закінчення вищих навчальних закладів повернулись у свою alma-mater. Викладачами в рідному коледжі працюють  Цнота Л.В., Гадзіна Н.В, Глошанчук А.А., Москалюк. Л.А.,  Чайковська А.В., Куца О.О., Задорожний А.А., Трач Л.Й., Лиськів A.M.,  Вельган А.В., Марчук Н.М.

Медичний коледж осмислює свою історію, живе насиченим сьогоденням, визначає перспективи на майбутнє. Головною фігурою в житті навчального закладу була і залишається особистість майбутнього медичного фахівця.

Задля нього колектив коледжу працює творчо, має перспективу для розвитку та удосконалює освітній процес підготовки високоосвічених та активних фахових молодших медичних бакалаврів в нових економічних умовах.