ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ОСВІТИ

“Якість освіти можна представляти як багатовимірну модель соціальних норм і вимог до особистості, освітнього середовища, в якому відбувається її розвиток, та системи освіти, яка реалізує їх на певних етапах навчання людини. Крім того, різні його суб’єкти – споживачі по–своєму… оцінюють якість освіти як суспільний ідеал освіченості людини, як результат її навчальної діяльності, як процес організації навчання і виховання, як критерій функціонування освітньої системи”.

О.І. Ляшенко

Якість освіти – ступінь відповідності змісту та рівня підготовки випускників освітніх закладів очікуванням і потребам особистості, держави, суспільства (стандартам освіти)

Компоненти якості фахової передвищої освіти
Внутрішні
· Якість основних умов освітнього процесу;
· Якість реалізації освітнього процесу;
· Якість результатів освітнього процесу.
Зовнішні
· Відповідність якості освітніх послуг запитам здобувачів освіти, стейкхолдерів та батьків;
· Відповідність якості освітніх послуг державним освітнім стандартам;
· Імідж коледжу, що гарантує стабільно високу якість підготовки фахових молодших медичних бакалаврів, його конкурентноздатність.