Положення

Положення про переведення здобувачів освіти з контрактної форми навчання на місця регіонального замовлення в Чемеровецькому медичному фаховому коледжі
Положення про порядок переведення, поновлення, відрахування здобувачів освіти Чемеровецького медичного фахового коледжу
Положення про порядок визначення академічної різниці, її складання та перезарахування навчальних дисциплін у Чемеровецькому медичному фаховому коледжі
Положення про критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів профільної середньої освіти Чемеровецького медичного фахового коледжу
Положення про критерії оцінювання навчальних досягнень з дисциплін освітньо-професійної програми здобувачів фахової передвищої освіти Чемеровецького медичного фахового коледжу
Положення про порядок відпрацювання пропущених теоретичних, практичних, семінарських занять здобувачами освіти у ЧМФК