ПОЛОЖЕННЯ, ЯКІ РЕГЛАМЕНТУЮТЬ НАВЧАЛЬНУ РОБОТУ

  Положення про норми часу для планування та обліку навчальної роботи педагогічних працівників ЧМФК
Положення про розклад навчальних занять (консультацій, екзаменаційної сесії, атестації) здобувачів фахової передвищої освіти ЧМФК
  Положення про освітньо-професійні програми в ЧМФК
Положення про порядок розроблення, затвердження, впровадження, моніторингу, перегляду освітніх програм у ЧМФК
Положення про проєктні групи з розроблення, започаткування та супроводження освітніх програм у ЧМФК
 Положення про розроблення навчального плану підготовки фахівців освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр у ЧМФК
 Положення про структуру та зміст робочої програми навчальної дисципліни у ЧМФК
Положення про порядок визначення академічної різниці, її складання та перезарахування навчальних дисциплін у ЧМФК
Положення про індивідуальний навчальний план здобувача освіти у ЧМФК
Положення про академічну мобільність здобувачів освіти ЧМФК
Положення про порядок визнання результатів навчання, перезарахування освітніх компонентів та кредитів на підставі документів про раніше здобуту (зокрема, незакінчену) професійну, професійно-технічну освіту у ЧМФК
  Положення про визнання результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти у ЧМФК