ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА

Мотивація професійного вибору, відношення студента до навчального закладу, його професійна орієнтація і життєві плани в багатьох випадках залежать від інформації, яку він отримає на найбільш важливому етапі складного та суперечливого процесу професійного самовизначення.
Закінчується навчальний рік, і багато випускників загальноосвітніх закладів нашого регіону стануть перед вибором професії. Вибір професії – це велика відповідальність. Відповідальність перед батьками, суспільством, та найголовніше – перед собою. Вибір професії – справа нелегка. Але робити цей вибір доводиться кожному без винятку. Перед молодим поколінням постануть питання, як отримати правильний вибір професії та знайти головну справу свого життя, щоб мати моральне задоволення від роботи, отримувати достойну заробітну плату, приносити користь людям, державі. Сьогодні ми з впевненістю можемо говорити, що існує найпотужніша система, яка займається підготовкою конкурентноспроможного працівника – це наша фахова передвища освіта.
Профорієнтаційна робота у коледжі спрямована на вирішення наступних завдань:
• підвищення рівня проінформованості школярів про спеціальності коледжу;
• формування позитивного іміджу коледжу;
• підвищення конкурентоспроможності нашого навчального закладу на ринку освітніх послуг;
• підготовка кваліфікованих кадрів;
• створення умов для усвідомленого професійного самовизначення і розкриття здібностей особистості.
До профорієнтаційної роботи залучаються всі викладачі та студентське самоврядування коледжу. Відповідальними за проведення профорієнтації визначені голови циклових комісій та члени приймальної комісії.
Студенти коледжу відвідують школи за місцем проживання та свого попереднього навчання, презентуючи навчальний заклад, ненав’язливо та вміло доносячи позитивну інформацію про життя коледжу, про професію медичного працівника, викликаючи інтерес до навчання в медичному коледжі. Викладачі коледжу, відвідуючи навчальні заклади, презентують наші спеціальності, запрошують випускників на Дні відкритих дверей та мають можливість спілкуватися з батьками на батьківських зборах.
За графіком проводяться Дні відкритих дверей. Під час відвідувань нашого коледжу абітурієнтам надається детальна інформація щодо умов вступу до навчального закладу, напрямів підготовки та спеціальностей, їх ознайомлюють з матеріально-технічною базою ЧМФК: відвідування навчальних кабінетів, лабораторій. З метою задоволення інтересу школярів та їх батьків до певного напрямку підготовки та спеціальності проводяться індивідуальні професійні консультації, майстер – класи з надання першої медичної допомоги та інших медичних маніпуляцій. У ході консультації визначаються шляхи отримання освіти за обраними напрямами підготовки, терміни навчання, перспективи професійного зростання, попит фахівців на ринку праці.
Ведеться також тісна співпраця районною філією Хмельницького обласного центру зайнятості, де випускники беруть активну участь в «Ярмарках професій».
Актуальності набуває інтегрування розроблених інформаційних буклетів у простір інтернет-технологій, створення відповідних груп в мережевих проектах «Instagram», «Facebook». На сайті коледжу представлено максимум відомостей про спеціальності, їх зміст, статус на ринку праці, умови утворення і терміни навчання, перспективи працевлаштування, можливості продовження навчання/ Також на сайті можна ознайомитися з усіма новинами, подіями, що відбуваються у коледжі.
У справі профорієнтації існує своя «класика», однак через те, що у коледжі працюють зацікавлені, творчі люди в нашому навчальному закладі з’являються нові, сучасні, цікаві форми профорієнтаційної роботи. Узагальнюючи наведений комплекс напрямків здійснення профорієнтаційної роботи, зрозуміло, що це довготривала, цілеспрямована та злагоджена діяльність адміністрації і усього педагогічного колективу нашого навчального закладу.
Отож, вибір професії є важливим кроком у життєвому і професійному становленні людини. Від правильного вибору професії виграє як суспільство, що одержує цілеспрямованого суспільно корисного громадянина, так і особистість, яка відчуває задоволення від роботи і має широкі можливості для самореалізації.

Положення про організацію професійної орієнтації в Чемеровецькому медичному фаховому коледжі

Наказ про організацію та проведення профорієнтаційної роботи

План заходів з профорієнтаційної роботи