Результати моніторингу якості освіти

Результати складання державної атестації (комплексного кваліфікаційного іспиту)
223 Медсестринство     Лікувальна справа
223 Медсестринство Сестринська справа
Результати державної підсумкової атестації
223 Медсестринство     Лікувальна справа
223 Медсестринство Сестринська справа
Результати ліцензійного іспиту
Крок М   Лікувальна справа
Крок М   Сестринська справа
Результати проходження практики
Підсумки літньої екзаменаційної сесії
223 Медсестринство     Лікувальна справа
223 Медсестринство Сестринська справа