СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Самоврядування – школа молодого лідера

Ядром студентства нашого коледжу – є органи студентського самоврядування, діяльність яких спрямована на удосконалення освітнього процесу з метою підвищення якості знань, виховання духовності і культури здобувачів освіти, зростання у них соціальної активності та відповідальності за доручену справу.
Проблеми розвитку студентського самоврядування сьогодні є досить актуальними. Адже, як відомо, Закон України про фахову передвищу освіту надає органам самоврядування у навчальних закладах досить широкі повноваження. Участь у студентському самоврядуванні дає змогу кожній молодій людині виявити свою громадянську позицію, по-друге, це сприяє демократизації відносин між викладачами та студентами, робить їх стосунки більш партнерськими, і, по-третє, робота органів самоврядування допомагає виявляти студентських лідерів, робити студентське життя більш насиченим і цікавим.
Які ж основні завдання повинні вирішувати органи студентського самоврядування навчального закладу? Насамперед, це
– забезпечення і захист прав та інтересів студентів, зокрема, стосовно організації освітнього процесу;
– забезпечення виконання студентами своїх обов’язків;
– сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;
– сприяння створенню відповідних умов для проживання та відпочинку студентів;
– сприяння діяльності студентських гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами;
– організація співробітництва зі студентами інших вищих навчальних закладів і участь у молодіжних організаціях.

Рада студентського самоврядування нашого коледжу має таку структуру :
– голова студради та заступник голови;
– навчально-організаційний сектор ;
– сектор культурно-просвітницької роботи;
– сектор соціально-побутовий та волонтерської роботи;
– сектор спортивно-оздоровчої роботи;
– інформаційний сектор .
Студенти, які є членами ради – це талановиті, креативні та амбіційні люди, що старанно і наполегливо діляться своїми ідеями та натхненням з кожним студентом. Саме вони беруть активну участь в організації посвяти першокурсників у студенти «Ми студенти – ЧМФК!», в урочистостях з нагоди Дня медичного працівника та Дня медичної сестри, Міжнародного дня студента. Традиційними стали Козацькі ігри, розважальне шоу «Хто зверху?» в День святого Валентина, спортивно – розважальний конкурс «Нумо, дівчата». Також члени ради студентського самоврядування організовують і проводять інтелектуальні квести, оформлюють стилізовані фотозони з нагоди різних свят. Ще одна наша добра традиція – День самоврядування. Влада у коледжі в цей день переходить в руки студентських лідерів, а заняття проводять студенти-дублери. Лідери студентського самоврядування висвітлюють всі ці події в мережі Facebook та Instagram.

Отож, студентське самоврядування у нашому коледжі дає можливість виявити справжніх студентських лідерів, зробити наше життя більш яскравим і насиченим, допомогти кожному студенту розкрити свої здібності і обдарування.

Положення про студентське самоврядування ЧМФК

План роботи органів студентського самоврядування

Склад ради студентського самоврядування ЧМФК

Робочим органом системи студентського самоврядування коледжу є Мала рада, до якої входять :
– голова ради студентського самоврядування;
– заступник голови ради студентського самоврядування;
– голови секторів ради студентського самоврядування.

Сектори ради організовують роботу самоврядування по окремих напрямках; їх діяльність очолює і контролює відповідний голова сектору. До складу сектору входить довільна кількість членів ради студентського самоврядування; до його практичної роботи може залучатись будь-який здобувач освіти коледжу, який виявив бажання взяти участь в організації конкретних заходів.
Для забезпечення виконанння завдань органів студентського самоврядування в раді створюються такі сектори:
– навчально-організаційний сектор ;
– сектор культурно-просвітницької роботи;
– сектор соціально-побутової та волонтерської роботи;
– сектор спортивно-оздоровчої роботи;
– інформаційний сектор.

• підтримує зв’язки із заступником директора із навчальної роботи, завідувачами відділеннями та старостатом з метою вдосконалення навчального процесу;
• забезпечує взаємодію ради студентського самоврядування та адміністрації коледжу у вирішення конфліктних питань, що виникають між здобувачами освіти та викладачами у сфері надання освітніх послуг;
• сприяє адміністрації у контролі за станом успішності та трудової дисципліни здобувачів освіти;
• вносить пропозиції щодо вдосконалення навчально-виховного процесу, оптимізації навчального навантаження та розкладу занять тощо;
• організовує анкетування та опитування здобувачів освіти з питань дотримання принципів академічної доброчесності; якості надання освітніх послуг тощо;
• надає допомогу керівникам предметних гуртків в організації їх діяльності та залученню до їх роботи широкого кола здобувачів освіти; проведенні студентських наукових конференцій, олімпіад; забезпечує висвітлення науково-дослідницької діяльності на сайті коледжу та сторінках коледжу у соцмережах.

• вивчає запити здобувачів освіти щодо розвитку їх мистецьких здібностей та обдарувань; сприяє їх залученню до роботи колективів аматорського мистецтва;
• взаємодіє із відповідальним за організацію виховної роботи педагогом з метою вивчення потреб та побажань здобувачів освіти у сфері організації дозвілля, проведенні культурно-просвітницьких, мистецьких, розважальних та інших заходів;
• ініціює та проводить культурно-мистецькі та розважальні заходи;
• сприяє організації зустрічей із діячами культури та мистецтва; відвідування здобувачами освіти концертів та фестивалів; участі здобувачів освіти у мистецьких акціях різного рівня;
• взаємодіє із студентським профкомом у питаннях організації подорожей та екскурсій здобувачів освіти.

• організовує волонтерські та благодійні акції по збору коштів та допомозі ЗСУ, військовим медикам, військовим шпиталям, центрам розміщення біженців та ВПО;
• сприяє організації санітарно-просвітницьких акції для населення;
• взаємодіє із радою студентського самоврядування гуртожитку в частині вирішення соціально-побутових проблем здобувачів освіти, що проживають у гуртожитку; сприяє вирішенню конфліктних питань, пов’язаних із умовами проживання та дотриманням правил внутрішнього розпорядку гуртожитку;
• контролює дотримання здобувачами освіти санітарних, протиепідеміологічних, безпекових та інших норм та правил під час навчального процесу та в позаурочний час.

• ініціює та організовує спартакіади, спортивні змагання, інші заходи по розвитку фізкультури та спорту у коледжі та пропаганді принципів здорового способу життя серед здобувачів освіти;
• сприяє залученню широкого кола здобувачів освіти до занять у спортивних секціях;
• взаємодіє із керівником фізичного виховання та надає йому пропозиції щодо організації спортивно-масової роботи.

• висвітлює діяльність ради студентського самоврядування в органі ради – стінній газеті «Гаудеамус»; на офіційному сайті коледжу та сторінках навчального закладу у соціальних мережах;
• проводить анкетування та опитування здобувачів освіти із актуальних питань організації навчально-виховного процесу та дозвілля здобувачів освіти; дотримання принципів академічної доброчесності; уникнення булінгу та інших негативних явищ у студентському середовищі;
• забезпечує розвиток зв’язків ради студентського самоврядування коледжу із органами студентського самоврядування інших медичних закладів передвищої фахової освіти регіону.