ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

З метою формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувача фахової передвищої освіти, відповідно до Закону України «Про фахову передвищу освіту»
(стаття 54 пункт 17), кожний здобувач фахової передвищої освіти Коледжу має право на вільний вибір дисциплін, передбачених для освітньо-професійної програми.
Обсяг дисциплін вільного вибору складає не менше 10 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти.
Навчальні дисципліни за вибором здобувача фахової передвищої освіти – це дисципліни, які вводяться закладом фахової передвищої освіти для більш повного задоволення освітніх і кваліфікаційних вимог особи для потреб суспільства, ефективнішого використання можливостей закладу освіти, врахування регіональних особливостей.
Кількість та обсяг дисциплін вільного вибору для конкретного семестру вказана в навчальному плані відповідної освітньо-професійної програми. Здобувач фахової передвищої освіти має право обрати навчальні дисципліни із запропонованого переліку, або будь-які інші дисципліни із навчального плану іншої спеціальності, які відповідають необхідному обсягу кредитів та викладаються у відповідному семестрі.
Каталог вибіркових навчальних дисциплін формується щороку і розміщується у відкритому доступі на веб-сайті коледжу, здобувачі освіти мають можливість ознайомитися із силабусами (анотаціями) дисциплін та здійснити їх вибір для вивчення.

Положення про реалізацію права на вільний вибір навчальних дисциплін здобувачами освіти ЧМФК

ЕТАПИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

Шановні здобувачі освіти, ознайомтесь, будь ласка, з переліком навчальних дисциплін вільного вибору та з анотаціями до них.
Алгоритм вибору навчальних дисциплін ОПП Лікувальна справа, Сестринська справа:
1. Здобувачі освіти першого курсу навчання вибирають одну дисципліну з переліку навчальних дисциплін вільного вибору (3 кредити).
2. Здобувачі другого курсу навчання вибирають  три дисципліни  з переліку навчальних дисциплін вільного вибору (9 кредитів).
3. У термін з 01.04.2024 р. до 15.04.2024 р. здобувачі освіти подають заяву завідувачам відділень.

ОПП Сестринська справа

Ознайомлюємося та вибираємо дисципліни

Анотація
Презентація
Силабус вибіркової дисципліни
Анотація
Презентація
Силабус вибіркової дисципліни
Анотація
Презентація
Силабус вибіркової дисципліни
Анотація
Презентація
Силабус вибіркової дисципліни
Анотація
Презентація
Силабус вибіркової дисципліни
Анотація
Презентація
Силабус вибіркової дисципліни
Анотація
Презентація
Силабус вибіркової дисципліни
Анотація
Презентація
Силабус вибіркової дисципліни
Анотація
Презентація
Силабус вибіркової дисципліни
Анотація
Презентація
Силабус вибіркової дисципліни
Анотація
Презентація
Силабус вибіркової дисципліни
Анотація
Презентація
Силабус вибіркової дисципліни
Анотація
Презентація
Силабус вибіркової дисципліни

Ознайомлюємося та вибираємо дисципліни

Анотація
Презентація
Силабус вибіркової дисципліни
Анотація
Презентація
Силабус вибіркової дисципліни
Анотація
Презентація
Силабус вибіркової дисципліни
Анотація
Презентація
Силабус вибіркової дисципліни
Анотація
Презентація
Силабус вибіркової дисципліни
Анотація
Презентація
Силабус вибіркової дисципліни
Анотація
Презентація
Силабус вибіркової дисципліни
Анотація
Презентація
Силабус вибіркової дисципліни
Анотація
Презентація
Силабус вибіркової дисципліни
Анотація
Презентація
Силабус вибіркової дисципліни
Анотація
Презентація
Силабус вибіркової дисципліни
Анотація
Презентація
Силабус вибіркової дисципліни
Анотація
Презентація
Силабус вибіркової дисципліни

ОПП Лікувальна справа

Ознайомлюємося та вибираємо дисципліни

Анотація
Презентація
Силабус вибіркової дисципліни
Анотація
Презентація
Силабус вибіркової дисципліни
Анотація
Презентація
Силабус вибіркової дисципліни
Анотація
Презентація
Силабус вибіркової дисципліни
Анотація
Презентація
Силабус вибіркової дисципліни
Анотація
Презентація
Силабус вибіркової дисципліни
Анотація
Презентація
Силабус вибіркової дисципліни
Анотація
Презентація
Силабус вибіркової дисципліни
Анотація
Презентація
Силабус вибіркової дисципліни
Анотація
Презентація
Силабус вибіркової дисципліни
Анотація
Презентація
Силабус вибіркової дисципліни
Анотація
Презентація
Силабус вибіркової дисципліни
Анотація
Презентація
Силабус вибіркової дисципліни
Анотація
Презентація
Силабус вибіркової дисципліни
Анотація
Презентація
Силабус вибіркової дисципліни