ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Чемеровецький медичний фаховий коледж – заклад фахової передвищої освіти комунальної форми власності, який проводить освітню діяльність, пов’язану із здобуттям фахової передвищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем “фаховий молодший бакалавр” за спеціальністю Медсестринство та двома спорідненими освітньо-професійними програмами і має відповідний рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення.

Відповідно до рішення акредитаційної комісії від 01.03.2016 року, протокол № 120 Чемеровецький медичний фаховий коледж акредитовано за рівнем вищої освіти.

Згідно Відомостей щодо права здійснення освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти (наказ МОН від 19.12.2019 №1015-л) навчальний заклад здійснює підготовку фахового молодшого бакалавра у галузі 22 Охорона здоров’я за спеціальністю 223 Медсестринство за двома освітньо-кваліфікаційними програмами «Лікувальна справа» (65 осіб) та «Сестринська справа» (95 осіб).

Відповідно до Розпорядження голови Хмельницької обласної державної адміністрації від 09.07.2019 року №502/2019-р, протокольного рішення комісії з питань ліцензування освітньої діяльності закладів освіти Хмельницької області від 12.06.2019року №2 Чемеровецькому медичному фаховому коледжу видано ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері повної загальної середньої освіти за рівнем профільної середньої освіти (з ліцензованим обсягом 440 осіб)

У коледжі ліцензовано програму підвищення кваліфікації з лікувального масажу для фельдшерів і медичних сестер з ліцензованим обсягом 150 осіб (наказ МОНмолодьспорту №2128 від 07.06.2011р.), що значно розширює спектр професійних можливостей фахових молодших бакалаврів – випускників навчального закладу.

Викладацький склад коледжу об’єднаний у 7 методичних комісій та методоб’єднання кураторів академічних груп і нараховує 44викладачі (28 лікарів та 16 педагогів). Вища кваліфікаційна категорія присвоєна 36 викладачам, серед яких – один кандидат наук, 22 – зі званням «Викладач-методист» та 6 – «Старший викладач».

Навчальний процес здійснюється у двох навчально-лабораторних корпусах, загальна навчальна площа яких становить 7064 м.кв. Навчальний фонд нараховує 12 лекційних аудиторій, 41 кабінет і 4 лабораторії, які обладнані наочними посібниками, оснащені технічними засобами, мають комплексне навчально-методичне забезпечення.
В практиці освітнього процесу реалізуються основні критерії щодо аудиторних занять та позааудиторної роботи, які спрямовані на активізацію пізнавальної діяльності студентів, їхню адаптацію у сучасному інформаційному просторі. Сьогодні в коледжі функціонує 2 навчальних комп’ютерних комплекси, а для забезпечення усіх видів навчальної та адміністративно-господарської діяльності використовується 96 персональних комп’ютерів.
Для забезпечення практичного навчання на базі Чемеровецької ЦРЛ створено 9 навчальних кімнат, а в районній поліклініці обладнано лекційну залу на 240 місць. На практичних заняттях студенти мають достатнє забезпечення інструментарієм, фантомами та муляжами, наочністю і предметами догляду для відпрацювання практичних навичок та вмінь на рівні галузевих стандартів.
Базою для проходження виробничої та переддипломної практик служать майже всі КНП багатопрофільні лікарні області та лікувально-профілактичні заклади обласного центру.
Бібліотека коледжу має абонемент, читальну залу на 100 посадкових місць та книгосховище. Бібліотечний фонд нараховує 42415 примірників, з яких понад 60% припадає на навчальну літературу. Сьогодні з коледжу практично на 100% забезпечені підручниками для занять у читальній залі.
Особливе місце в житті навчального закладу займає виховна робота. Для майбутніх медиків створені умови для розвитку творчих здібностей, задоволення їх прагнень долучитися до прекрасного мистецтва.
В розпорядженні студентів коледжу актова зала на 300 місць, яка відповідає сучасним естетичним вимогам і володіє значним матеріальним ресурсом для забезпечення занять вокального гуртка та народного аматорського танцювального колективу «Феєрія», організації змістовного дозвілля та культурно-масових заходів.
Аматорські колективи коледжу беруть участь в святкових концертах, які проводяться в межах району та області. Традиційними стали фестивалі художньої самодіяльності «Дебют» серед груп нового набору.
В навчальному закладі ефективно працюють органи студентського самоврядування. Узагальнюючи пропозиції студентів, вони ведуть пошук форм і засобів, які забезпечують удосконалення процесу управління. Через студентське самоврядування і з його допомогою формується активність молодої людини.
В коледжі створено спеціалізовану студентську службу для соціальної допомоги населенню. З метою формування в студентів доброти, милосердя, відчуття людського болю створено волонтерську групу «Милосердя» члени якої беруть участь в акціях милосердя, організовують благодійні акції, концерти, надають допомогу ветеранам війни та праці.
Іногородні студенти повністю забезпечені місцями проживання в гуртожитку, який розрахований на 250 місць, має блочну систему і централізоване забезпечення теплом, водою та електроенергією. До послуг студентів кімнати самопідготовки, гладильна, сушильна та душеві кімнати.
Харчування студентів здійснюється в їдальні коледжу на 100 посадкових місць.
Вся навчальна та позааудиторна робота спрямована на поліпшення фізичного здоров’я студентської молоді та їх моральної підготовки до успішної професійної діяльності. Тому серед пріоритетів у діяльності коледжу є спортивно-масова робота.
До послуг здобувачів освіти спортивний комплекс з ігровою та гімнастичною залами, загальною площею по 288 кв.м кожна, тренажерна та тенісна зали з достатньою кількістю інвентаря, необхідного для виконання програми з фізвиховання, для занять атлетичною гімнастикою юнаків та дівчат, їх оздоровлення та ефективної роботи спортивних секцій.
Колектив коледжу живе цікавим, насиченим життям, усвідомлюючи, що справжнє життя проходить саме тут, де цінують професіоналізм, уміють працювати на колективний результат і пишаються загальними досягненнями.