ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Освітній процес у ЧМФК – це структурована система організаційних і дидактичних заходів, спрямованих на реалізацію змісту освіти певного освітнього-кваліфікаційного рівня відповідно до вимог стандартів освітньої діяльності та стандартів фахової передвищої освіти.

Освітній процес базується на принципах науковості, гуманізму, демократичності, безперервності та ступеневості освіти. При цьому він орієнтується на формування освіченої, гармонійно розвинутої особистості, здатної до постійного оновлення знань, професійної мобільності та прискореної адаптації в умовах перехідного періоду реформування медичної галузі.

Нормативно-правовою базою організації освітнього процесу в коледжі є Закон України “Про фахову передвищу освіту", “Положення про організацію освітнього процесу у ЧМФК", освітньо-професійні програми підготовки фахових молодших бакалаврів.

Зміст освіти – це науково обґрунтована система дидактично та методично оформленого навчального матеріалу для різних освітніх і кваліфікаційних рівнів. Зміст освіти визначається освітньо-професійною програмою підготовки, структурно-логічною схемою підготовки, навчальними програмами дисциплін, іншими нормативними актами органів державного управління освітою і відображається у відповідних підручниках, навчальних посібниках, методичних матеріалах, дидактичних засобах, а також під час проведення навчальних занять та інших видів навчальної діяльності.

Положення, які регулюють порядок здійснення освітнього процесу

Положення про директорські контрольні роботи Чемеровецького  медичного  фахового  коледжу

Положення про критерії оцінювання знань здобувачів освіти Чемеровецького медичного фахового коледжу

Положення про критерії оцінювання навчальних досягнень з дисциплін освітньо-професійної програми здобувачів фахової передвищої освіти  Чемеровецького медичного фахового коледжу

Положення про критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів профільної середньої освіти Чемеровецького медичного фахового коледжу

Положення про систему контролю знань здобувачів освіти Чемеровецького медичного фахового коледжу

Положення про ведення журналів обліку роботи академічної групи та викладачів Чемеровецького медичного фахового коледжу

Положення про організацію та проведення І етапу всеукраїнських олімпіад із загальноосвітніх дисциплін серед здобувачів фахової передвищої освіти Чемеровецького медичного фахового коледжу

Положення про порядок замовлення, виготовлення, видачі, обліку документів про фахову передвищу  освіту та додатків до дипломів у ЧМФК