Організація освітнього процесу

–  Положення про порядок відрахування, поновлення і переведення осіб які навчаються у ЧМК.

– Порядок проведення конкурсу щодо переведення студентів на вакантні місця державного замовлення