Положення, які регламентують освітній процес

Опис

Положення

Положення про директорські контрольні роботи Чемеровецького  медичного  фахового  коледжу 

Положення про критерії оцінювання знань здобувачів освіти Чемеровецького медичного фахового коледжу 

Положення про критерії оцінювання навчальних досягнень з дисциплін освітньо-професійної програми здобувачів фахової передвищої освіти  Чемеровецького медичного фахового коледжу

Положення про критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів профільної середньої освіти Чемеровецького медичного фахового коледжу

Положення про систему контролю знань здобувачів освіти Чемеровецького медичного фахового коледжу

Положення про ведення журналів обліку роботи академічної групи та викладачів Чемеровецького медичного фахового коледжу 

Положення про організацію та проведення І етапу всеукраїнських олімпіад із загальноосвітніх дисциплін серед здобувачів фахової передвищої освіти Чемеровецького медичного фахового коледжу