ВІДДІЛ КАДРІВ

Відділ кадрів  є структурним підрозділом Чемеровецького медичного фахового коледжу, який підпорядковується директору коледжу.

У своїй роботі відділ кадрів керується чинним законодавством України, Кодексом законів про працю України, Законом України «Про фахову передвищу освіту», Законом України «Про захист персональних даних», Законом України «Про відпустки», Статутом та правилами внутрішнього трудового розпорядку коледжу, колективним договором, Положенням про відділ кадрів коледжу, порядку оформлення, прийому, переводу і звільнення працівників, ведення і зберігання їх трудових книжок , особових справ, інструкцією про порядок ведення трудових книжок працівників коледжу, наказами директора коледжу.

Основні напрямками діяльності  відділу кадрів є:
– Організація і проведення кадрової роботи відповідно до вимог чинного законодавства України.
– Організація своєчасного прийому, переводу і звільнення працівників, облік особового складу, його структурних підрозділів.
– Ведення особових справ працівників, внесення в них змін, пов’язаних з трудовою діяльністю; заповнення, облік і зберігання трудових книжок.
– Проведення підрахунку трудового стажу, оформлення документів, необхідних для призначення пенсії працівникам коледжу .
–  Видача довідок про трудову діяльність працівників коледжу.
– Здійснення заходів щодо заохочення працівників за успішне та сумлінне виконання своїх посадових обов’язків,виконання додаткових робіт з підготовки та проведення освітнього процесу, особисті успіхи у науковій , навчальній та методичній роботі, виконання обсягів робіт, що не пов’язані з посадовими обов’язками працівників, дбайливе ставлення  до майна коледжу, виконання вимог законодавства щодо охорони праці, дотримання санітарно-гігієнічних норм та правил.

Перелік документів необхідних для оформлення при прийомі на роботу:
1.     Паспорт
2.     Диплом про освіту з додатком
3.     Ідентифікаційний код
4.     Диплом про присудження наукового ступеня (за умови наявності)
5.     Атестат про присвоєння вченого звання (за умови наявності)
6.     Атестаційний лист (для педагогічних працівників, за умови наявності)
7.     Трудова книжка або її копія (для сумісника)
8.     Військовий квиток або приписне свідоцтво
9.     Посвідчення про наявність пільг (ветерани війни, чорнобильці, інваліди)
10.    Посвідчення про курси підвищення кваліфікації  (стажування)
11.    Фото 3х4 – 2 шт.
12.    Свідоцтво про одруження
13.    Свідоцтво про народження дитини (до 15-ти років)
14.    Документи про державні нагороди , почесні звання
15.    Довідка з основного місця роботи з графіком робочого часу (для сумісників)
16.    Особовий листок з обліку кадрів
17.    Автобіографія

До відома співробітників коледжу!
Просимо Вас вчасно інформувати відділ кадрів про зміни щодо особистих даних:
– зміна облікових даних;
– зміна прізвища, імені;
– зміна сімейного стану;
– народження дитини;
– зміна адреси реєстрації або проживання;
– зміна номеру телефону.

Вчасно подавати до відділу кадрів документи про:
– копії дипломів про присудження наукового ступеня кандидата чи доктора наук;
– копії атестатів про присвоєння вчених звань (доцент,професор);
– підвищення кваліфікації;
– щорічні графіки відпрацювання робочого часу сумісникам за основним місцем роботи;
– завчасно надавати інформацію про перебування сумісників у відрядженнях, відпустках.

В обов’язковому порядку надавати до відділу кадрів:
–   заяви на звільнення з посад за 2 тижні до визначеного терміну;
–   заяви на оформлення відпусток не пізніше чим за 1 тиждень до початку відпустки.

Порядок надання відпусток працівникам коледжу

.