Відкрите заняття – ефективний метод вивчення досвіду викладача

Викладачкою хімії та медичної хімії Аллою Глошанчук проведене відкрите заняття на тему «Визначення якісного складу солей» в 21 групі 223 Медсестринство Сестринська справа.
Основна мета заняття – це формування компетентностей:
– навчати здобувачів освіти визначати якісний склад солей;
– вдосконалювати їх вміння розв’язувати експриментальні задачі;
– формувати навички міжособистісного спілкування;
– удосконалювати вміння спостерігати, швидко реагувати і приймати рішення; працювати в команді; відповідально ставитись до своїх обов’язків.
Для досягнення визначеної мети на занятті викладачка використовує елементи методики «перевернутого» навчання, де здобувачі освіти одержали теоретичні матеріали та відеодосліди, які повинні були самостійно опрацювати до початку заняття.
З метою ефективного та якісного контролю вихідного рівня знань пропонує тестові завдання на платформі Moodle та кейс-метод у вигляді розв’язування експериментальної задачі за відеофрагментом, яку підготували гуртківці, працюючи в предметному гуртку, з використанням методики STEM – освіти.
Атмосфера взаєморозуміння та взаємодопомоги панує на занятті, де майбутні медики продемонстрували злагоджену командну роботу в малих групах. Вони розв’язують експериментальні задачі та оформляють звіти про виконану роботу.
На заключному етапі заняття, під час контролю та корекції знань й умінь, майбутні молодші бакалаври методом рефлексії висловили свої думки про ефективність та результативність роботи на занятті.