Виробнича та переддипломна практики

 • Спеціальність 223 Медсестринство Спеціалізація «Лікувальна справа»
  • Програма практики
  • Графік проходження практики
  • Перелік питань до захисту практики
   • 2 курс
   • 3 курс
   • 4 курс
 • Спеціальність 223 Медсестринство Спеціалізація «Сестринська справа»
  • Програма практики
  • Графік проходження практики
  • Перелік питань до захисту практики
   • 2 курс
   • 3 курс
   • 4 курс